foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Publikujemy wywiad przeprowadzony przez kol. Marcina Hopa z kol. Robertem Svecem ze Słowacji, prezesem Słowackiego Ruchu Odrodzenia – Slovenske Hnutie Obrody „SHO“.


Robert, jesteś prezesem Słowackiego Ruchu Odrodzenia. Kiedy powstała Wasza organizacja i jakie były przyczyny jej powstania?

Słowacki Ruch Odrodzenia został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji 24 maja 2004 roku jako stowarzyszenie obywatelskie a przyczyna powstania naszego ruchu była i jest prosta. Wierzymy, że tak jak w 2004 roku i obecnie nie ma na Słowacji organizacji, która bezkompromisowo broniłaby interesów narodu słowackiego i promowała te interesy w normalny i inteligentny sposób.


Jakie stawiacie sobie cele obecnie i w przyszłości?

Naszym głównym celem jest budowanie patriotyzmu i patriotycznej edukacji głównie młodych Słowaków, aby Słowacy w procesie globalizacji chronili interesy narodowe Słowacji, tak jak każdy zaawansowany naród.


Nie tak dawno obchodziliście rocznicę urodzin Ludovita Stura. Czy mógłbyś w kilku zdaniach przybliżyć nam Polakom Jego postać?

Ludovit Stur należy do najważniejszych Słowaków w historii. Był człowiekiem, który wszystko jak i całe swoje życie ofiarował dla narodu słowackiego, dzięki niemu mamy teraz swój język pisany oraz państwowość słowacką. Aby uczcić rocznicę jego urodzin w swoim przemówieniu, powiedziałem między innymi: „że także dziś Słowacja potrzebuje nowego Ludovita Stura.”


Zapewne znasz postać Romana Dmowskiego, czy Ludovit Stur był dla Słowacji takim politykiem jak Roman Dmowski dla Polski?

Każdy naród ma swojego Ludovita Stura. Ja osobiście, jak również nasza organizacja, cenimy ważne idee z innych krajów, które przyczyniły się do pozytywnego kształtowania narodu. Tak więc braterski naród polski ma swojego Ludovita Stura – Romana Dmowskiego i jesteśmy gotowi, aby oddać hołd i szacunek dla niego.


Czy według Ciebie państwa słowiańskie powinny ze sobą współpracować?

Myślę, że kraje słowiańskie są zależne od współpracy. Z naszego punktu widzenia, to nie tylko puste pojęcie wzajemności słowiańskiej, ale to jest myślenie i widzenie, które promuje wiele osobowości przed nami, a dzięki tej idei Słowacy jak i Polacy istnieją dziś jako dumne i niezależne narody. W dzisiejszym świecie, należy łączyć różne grupy i organizacje w większe jednostki, aby współpracując opierały się zgubnemu wpływowi globalizacji, to jest nasze przeznaczenie i Słowian.


SHO i OWP (Obóz Wielkiej Polski) mają podpisaną umowę o współpracy. Czy mieliście już jakieś wspólne inicjatywy?

SHO i OWP są bardzo zbliżonymi organizacjami i dlatego muszą komunikować się oraz współpracować. Już w roku 2011 przedstawiciele OWP uczestniczyli w naszym Narodowym wejściu na Krywań a wspólne imprezy planujemy dalej kontynuować. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy odwiedzić Polskę i spotkać się z kierownictwem OWP.Jesteście w strefie euro, czy poziom życia Słowaków poprawił się?

Co do strefy euro, prosimy naszych braci Polaków, abyście nie wchodzili do strefy euro. Nam Słowakom obiecywali góry i doliny a jest odwrotnie. Starajcie się zachować swoją walutę i niezależność, nie wprowadzajcie do siebie tej dziwnej społeczności finansowej, która lekceważy interesy narodowe a lobbuje interesy poszczególnych grup finansowych i oligarchów.


Co chciałbyś na koniec powiedzieć Polakom?

Na koniec chciałbym powiedzieć naszym braciom Polakom odnosząc się do naszej wspólnej przyszłości i pamięci, że jesteśmy Słowianami, którzy muszą stać razem na dobre i na złe, pomagać sobie nawzajem i chronić to, co jest nasze. Bo jeśli nie będziemy trzymać się razem, to wróg nas pokona bardzo łatwo.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali