foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dobie szerzącej się na całym świecie pandemii koronawirusa bardzo ważnym tematem a pomijanym niestety, przez dużą cześć społeczeństwa i media, jest kwestia skutków zdalnego nauczania. W większości rozmów na ten temat poruszane jest jedynie zagadnienie celowości takiej formy nauczania oraz techniczne aspekty przyjęte przez poszczególne państwa. Każdy obywatel ma prawo do oceny działań i rozwiązań podjętych przez rząd RP, w tym kwestii rozwiązania technicznych problemów związanych z nauczaniem zdalnym. Po kilku miesiącach trwającej w Polsce pandemii, większość społeczeństwa wyrobiła już sobie na ten temat własne zdanie i opinię.

Obecnie istotną kwestią staje się przeniesienie ciężaru rozmów na temat zdalnego nauczania z technicznych jego aspektów na kwestię jego daleko idących skutków. W okresie dzieciństwa i młodości, jak zauważa wielu psychologów, bardzo ważnym czynnikiem potrzebnym dla prawidłowego rozwoju dziecka jest kontakt z rówieśnikami. Osoby pozbawione na tym etapie rozwoju kontaktu z innymi dziećmi gorzej radzą sobie w dorosłym życiu, są często wycofane i niepewne siebie. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zapowiedziany przez MEN pomysł obniżenia progu wymagań na egzaminach końcowych w szkołach m.in. egzaminu końcowego szkół podstawowych. W mojej ocenie jest to bardzo niebezpieczne w dłuższej perspektywie. Obniżenie progów wymagań w nauce dużej liczby roczników szkolnych skutkować będzie gorszym przygotowaniem młodych ludzi do życia, pracy i funkcjonowania w społeczeństwie. Gorsze wykształcenie może również wypchnąć część młodych ludzi poza margines społeczny jak również zmusić do podejmowania pracy na gorszych warunkach, niż miało by to miejsce przy obecnie panujących wymaganiach. Oczywiście można a wręcz należy w mojej ocenie krytykować całą obecną podstawę programową w polskim szkolnictwie, niemniej jednak obniżanie wymagań na egzaminach nieść musi w naturalnej konsekwencji zagrożenia. W bardzo wielu miejscach kraju już zauważalny jest brak odpowiedniej liczby dobrze wykształconych pracowników technicznych a kolejne obniżanie progu wymagań nie pomoże polskim firmom w znalezieniu dobrej klasy fachowców. Powszechnie znaną zasadą jest to, iż im lepsze wykształcenie tym lepsze perspektywy na pracę i życie. Dlatego tak istotnym jest zapewnienie młodym pokoleniom odpowiedniego wychowania i poziomu edukacji. Leży to w żywotnym interesie narodu. Jedynie wykształcony człowiek o silnie ugruntowanej osobowości i silnym kompasie moralnym nie da sobą manipulować i może zarówno sobie jak i Polsce zagwarantować świetlaną przyszłość. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie kształtowanie ludzi od najmłodszych lat.

Sebastian Duras

Komentarze obsługiwane przez CComment

Pomimo to poszedłem do trzeciej Dumy. Było to po pierwsze, kwestia honoru: nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Po wtóre, stanowisko posła stolicy i prezesa Koła Polskiego dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było potrzebne.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej