foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


28 września 2020 r. stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski przesłało do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poniżej przytaczamy treść.

ZAWIADOMIENIE

O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej tj. przestępstwo określone w art. 137 § 1 kk oraz naruszenie autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej przez nieposzanowanie symbolu Polski jakim jest godło o którym mowa w art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. wykroczenie określone w art. 49 § 2 kw.

Uzasadnienie

Dnia 22 września 2020 r. w godzinach wieczornych na fasadzie budynku Berlaymont w Brukseli, będącą siedzibą Komisji Europejskiej stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii (KRS: 0000111209) wyświetlało wizualizację przedstawiającą godło oraz flagę Rzeczypospolitej w tęczowych barwach, uznawanymi za symboliczne dla ideologii LGBT.

Zaprezentowana iluminacja stanowi profanację symboli Rzeczypospolitej Polskiej, a jej celem jest powielanie fałszywych oskarżeń na temat Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju „homofobicznego” i tzw. stref wolnych od LGBT, które nie istnieją w polskim porządku prawnym.

(…)

W ocenie Stowarzyszenia iluminacja godła oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w barwach tęczowych a także powielanie fałszywych oskarżeń na temat Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju ”homofobicznego” i tzw. stref wolnych od LGBT, wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 137 § 1 kk oraz wykroczenia określonego w art. 49 § 2 kw. To także pogwałcenie naszych uczuć, żywiących ogromny szacunek do symboli naszego państwa.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski

/-/ Maciej Wydrych

 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej