foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ku przypomnieniu komunistycznym i lewackim manipulatorom – Art. 32 p.2 Konstytucji RP z 1997r. - nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Takich zapisów jest więcej. Mobbing pracownika objęty jest odpowiedzialnością karną. Nasz kolega ideowy Stefan G. mimo poważnej choroby swojej żony, pracujący w spółce miejskiej we Wrocławiu, był od co najmniej 2014r., z nasileniem w 2019r. notorycznie gnębiony i prześladowany za poglądy narodowo-patriotyczne.

Szykanowany był poprzez słowne wyzwiska w pracy i podważanie autorytetu jako pracownika, rejestrowanie czym zajmował się po pracy. Działalność jego przełożonego z-cy ds. pracowniczych polegała m.in. na kolejnych groźbach: „Ja cię załatwię, że wylecisz z pracy”. Planowanie pracy Stefana G. często polegało na wykonywaniu pracy z ograniczanymi obowiązkami służbowymi. Marek J. Posuwał się do złośliwych stwierdzeń wobec naszego kolegi. Niejako usprawiedliwiając swoje działania mawiał: „Ja nie jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem!” Kolega Stefan G. otrzymał od nas wsparcie moralne, prawne i medialne. Wystosowaliśmy zapytanie do przełożonej o jej stanowisko wobec zachowań unijnego nie-Polaka w stosunku do naszego kolegi wraz z oświadczeniem o naszym zaniepokojeniu całą sytuacją. Stanęliśmy w obronie na tyle skutecznie, że niezłomnej postawy naszego kolegi pogratulował sam Prezes spółki. Niestety, prześladowca Marek J. nie mógł zostać zwolniony. Ale może degradacja z ustawiacza na sprzątacza dawnemu współpracownikowi PZPR odsuniętego od ludzi, da możliwość głębszych przemyśleń nad sensem życia. Szczególnie w trakcie zamiatania zgniłych liści niesionych wiatrem historii i czerwonych pędraczków.

Dzięki wsparciu szefa dolnośląskich struktur OWP, nasz kolega pozostał na etacie i może spokojnie pracować.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi Żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.
Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie ŻydówRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej