foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 1 marca w Lublinie jak i w całej Polsce, już po raz 9. odbywały się uroczystości związane z dniem pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto jest coroczną inicjatywą upamiętniającą polskich żołnierzy, którzy po II Wojnie Światowej nie złożyli broni i podjęli walkę z nowym okupantem. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: "Wspólnie oddajemy hołd niezłomnym Bohaterom!" Organizatorem IX lubelskiego Marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych był Społeczny Komitet Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Udział w pochodzie wzięło wiele środowisk patriotycznych, społecznych i narodowych, w tym Obóz Wielkiej Polski, co dało w rezultacie kilka tysięcy uczestników. Marsz rozpoczął się po godzinie 17 i wyruszył z Placu Litewskiego. Uczestnicy przeszli deptakiem oraz przez Stare Miasto, kończąc pochód na Placu Zamkowym.

Pamiętajmy, że przez organizacje podziemne w okresie 1944-1956 przeszło około 200 tysięcy ludzi. Wielu z nich oddało za nas swój żywot w katowniach ubeckich, ginąć nie rzadko z rąk żydowskich katów ubranych w radzieckie mundury. My, jako uczestnicy tego święta, jesteśmy dłużnikami naszych braci i sióstr dla których bez względu na wszystko najważniejsza była Polska. Maszerujemy nie tylko po to by oddać Cześć i Chwałę Naszym Bohaterom, ale też ku przestrodze na przyszłość.

Paweł Tomiczek

Komentarze obsługiwane przez CComment

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej