foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 1 marca w Lublinie jak i w całej Polsce, już po raz 9. odbywały się uroczystości związane z dniem pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto jest coroczną inicjatywą upamiętniającą polskich żołnierzy, którzy po II Wojnie Światowej nie złożyli broni i podjęli walkę z nowym okupantem. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: "Wspólnie oddajemy hołd niezłomnym Bohaterom!" Organizatorem IX lubelskiego Marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych był Społeczny Komitet Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Udział w pochodzie wzięło wiele środowisk patriotycznych, społecznych i narodowych, w tym Obóz Wielkiej Polski, co dało w rezultacie kilka tysięcy uczestników. Marsz rozpoczął się po godzinie 17 i wyruszył z Placu Litewskiego. Uczestnicy przeszli deptakiem oraz przez Stare Miasto, kończąc pochód na Placu Zamkowym.

Pamiętajmy, że przez organizacje podziemne w okresie 1944-1956 przeszło około 200 tysięcy ludzi. Wielu z nich oddało za nas swój żywot w katowniach ubeckich, ginąć nie rzadko z rąk żydowskich katów ubranych w radzieckie mundury. My, jako uczestnicy tego święta, jesteśmy dłużnikami naszych braci i sióstr dla których bez względu na wszystko najważniejsza była Polska. Maszerujemy nie tylko po to by oddać Cześć i Chwałę Naszym Bohaterom, ale też ku przestrodze na przyszłość.

Paweł Tomiczek

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej