foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Radomiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej przez grupę "Łódź Kaliska". Treść pisma w tej sprawie przytaczamy poniżej.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

 

 

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej tj. przestępstwo określone w art. 137 § 1 kk oraz naruszenie autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej przez nieposzanowanie symbolu Polski jakim jest godło o którym mowa w art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. wykroczenie określone w art. 49 § 2 kw.

 

Uzasadnienie

 

Wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu przedstawiająca wernisaż grupy „Łódź Kaliska” pt. „Czkawka” rozpoczęta 24 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 prezentuje grafikę nagiej kobiety na tle godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Symbole państwowe są ważnym elementem tożsamości każdego państwa i jego obywateli. Umacniają więź pomiędzy ludźmi, którzy faktycznie i emocjonalnie związani są z państwem. Mają istotne znaczenie na co dzień, a tym bardziej w chwilach ważnych w życiu narodu i państwa.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w art. 1 stanowi, że „2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.” Natomiast art. 137§ 1 kk stanowi, że „kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 29 października 2008 r. wskazał, że art. 137 § 1 kk przyznaje ochronę interesom Rzeczypospolitej Polskiej związanym z poszanowaniem symboli państwowych, chroniąc jednocześnie uczucia osób żywiących szacunek dla tych znaków.1

 

Należy mieć na uwadze, iż ustawodawca przewidział cztery formy czynności wykonawczej wyczerpujące znamiona analizowanego przestępstwa, a mianowicie publiczne znieważenie, niszczenie, uszkodzenie lub usuwanie. Koniecznym warunkiem dla przyjęcia karalności jest działanie publiczne skierowane przeciwko przedmiotom czynności wykonawczej. W rezultacie sprawca musi działać w miejscu ogólnodostępnym lub w sposób widoczny dla nieograniczonej lub większej liczby osób.2 Według S. Hoca znieważeniem będzie zademonstrowanie w jakikolwiek sposób lekceważenia dla przedmiotu.3 Ogólnodostępna wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jest miejscem publicznym. A sztuka i wyraz ekspresji artystycznej nie może wykraczać poza obowiązujące ramy prawne.

Potwierdza to wskazane powyżej postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który powołując się na stanowisko przedstawicieli doktryny prawa karnego, interpretujących znieważenie jako działanie intencjonalne, mające na celu wyrażenie lekceważenia dla polskich symboli państwowych, przyjął, że znieważenie to zachowanie, które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen społecznych stanowi wyraz pogardy, ośmieszenia czy uwłaczania wskazanej w art. 137 § 1 k.k. symbolice państwowej, dyskredytujące w zamierzeniu sprawcy określone wartości związane z trwałością państwa, jako pewnej organizacji. Znieważenie symbolu państwowego stanowi przestępstwo formalne, co oznacza, że dla przyjęcia klasyfikacji prawnej czynu nie jest konieczne wystąpienie określonego skutku.

 

W ocenie Stowarzyszenia umieszczenie nagiej kobiety na tle godła Rzeczypospolitej, w dodatku pozbawionego głowy, z rozpostartymi rękoma wzdłuż skrzydeł, na czerwonym tle, tj. kolorze godła państwowego wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 137 § 1 kk oraz wykroczenia określonego w art. 49 § 2 kw. To także pogwałcenie naszych uczuć, żywiących ogromny szacunek do symbolu naszego państwa.

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski

/-/ Maciej Wydrych

 

 

1 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 października 2008 r., sygn. II Akz 777/08, LEX nr 477769.

 

2 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 258

 

3 O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 78

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Musimy mieć wpływ na gazety całego świata, ażeby tumanić i oszukiwać ludzi.
lord Montefiore XIX-wieczny żyd z brytyjskim obywatelstwemRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej