foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniach 1-5 października 2019r. Obóz Wielkiej Polski wspólnie z Fundacją Pro-life protestował przeciwko ideologii LGBT oraz marszowi w dniu 5 października 2019r. idącemu przez piastowskie miasto Wrocław. Temu pochodowi dewiacji patronował Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, rezydent sztandarowy UE i jej ideologii opartej o manifest komunistyczny A. Spinellego.

Pochód ten liczący ok. 3 tys. osób odbył się z rażącymi aspektami naruszenia prawa przez organizatorów. 12-15 latkowie bez opieki rodziców, którzy chętnie przybyli na ten spęd omamieni możliwością darmowej zabawy w knajpach LGBT. Spora część uczestników została przywieziona autokarami. Pochód ten pod szyldem „Miłość przeciw nienawiści”, nie miał z tymi słowami nic wspólnego. Sam był przesiąknięty nienawistnymi hasłami typu – co roku odbywają się w Polsce marsze faszystów, rasistów, a kościół szerzy zło swoimi wypowiedziami. Standardem stało się obrzucanie wyzwiskami i obelgami ludzi sprzeciwiających się idei tęczowej rewolucji przez środowiska LGBT. De facto hasła te były szeroko stosowane w latach 1944-56, tj. w okresie krwawych rządów żydokomuny i szowinistów z UB.

Wedle dekretu z 31 sierpnia 1944r. Poszerzonym potem w latach 1945-46, mordowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego z AK, NSZ, NZW, NOW, KWP, WiN w związku ze stosowaniem przez podziemie tzw. „faszyzacji” życia w kraju. W istocie chodziło o to, że nie zgadzali się niezłomni na okupację Polski przez sowietów i komunistów.

Zadać należy pytanie. Wobec umorzenia sprawy dot. J.Międlara kontra M. Lempart przez sędzię Statkiewicz w kwestii haseł wobec Polaków – faszyści, bandyci, rasiści – orzekając, iż nie jest to nic szczególnie oczerniającego, pomawiającego, gdyż są to określenia przyjęte wobec Polaków pewnego autoramentu. A ja rzeknę, pani sędzio, jako wnuk legionisty, policjanta granatowego, Akowca, że jest to plugawienie zwłaszcza z ust takiego indywiduum jak M. Lempart. Pytanie jest otwarte – jak żyjąc w latach 1944-56, jak zachowałaby się pani sędzia w tamtym okresie? Miałaby odwagę będąc pod naciskiem UB, wojsk NKWD-ZSRR przeciwstawić się narzucanym wyrokom wobec „faszysty” Polaka kary śmierci czy długoletniego więzienia? Śmiem wątpić. Bowiem teraz nie miała odwagi wydać wyroku konkretnego i jasnego wobec M.Lempart. Dzięki temu wyrokowi dała otwartą drogę awanturnicy i oszczerczyni do wykrzykiwania haseł – w Polsce odbywają się marsze faszystów, rasistów, a kościół swoimi wypowiedziami w temacie LGBT szerzy zło. Za same te kłamliwe, oszczercze tezy i spędzanie zbałamuconej młodzieży należą się pozwy z KK art. 133.

Dominik Harpia

 

 Wrocław: 17 października 2019r. - Obóz Wielkiej Polski oraz kibice Śląska Wrocław zapalają znicze przy pomniku Ofiar Katynia

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej