foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Punktualnie o godzinie „W” zawyły syreny a Plac Dominikański pokrył się blaskiem rac. Tak Wrocław oddał cześć powstańcom warszawskim. Jak grzmot brzmiało gromkie „cześć i chwała bohaterom!” Siły prewencyjne policji oddzielały grupę narodowo-patriotyczną liczącą około 100 osób od grupki lewaków, UBywateli i kodomitów. Niczym zniewolone myszy wobec watahy wolnych wilków.

 

W Powstaniu Warszawskim oprócz jednostek Armii Krajowej brały także udział jednostki NSZ w sile ok. 5 tys. żołnierzy w oddziałach brygady dyspozycyjno-motorowej „Koło” zgrupowania Chrobry, pułk im. gen. W. Sikorskiego „Sikora”, pułk im. gen. J. Dąbrowskiego, Kompania NSZ „Warszawianka”. W walkach udział brało ok. 2 tys. żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej – AK w oddziałach batalion Gustaw, Harnaś, Antoni. Żołnierze NSZ walczyli we wszystkich oddziałach Powstania Warszawskiego. Spór o celowość powstania rozpoczął się jeszcze przed jego wybuchem. Głównie w osobach płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego i płk. Janusza Bokszczanina.

Płk. Leopold Okulicki przyleciał z rozkazami od naczelnego wodza gen. Sosnkowskiego, aby nie wywoływać powstania z uwagi na sytuację militarną i polityczną Polski. Jednakże pod wpływem obecnych na spotkaniu Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Antoniego Chruściela „Montera” a pod nieobecność płk. Janusza Bokszczanina „Sęka” i Kazimierza Iranka-Osmeckiego, którzy nie zostali o czasie wezwani, powstanie zostało wywołane. Gdy płk. L. Okulicki został poinformowany przez obydwu pułkowników o rzeczywistej sytuacji militarnej powstania, miał złapać się za głowę, gdyż uważał że został oszukany przez poprzednich oficerów, ale było już za późno.

W dniach 5-7 sierpnia 1944r miała miejsce rzeź Woli. Wymordowano 40-60 tys. mieszkańców, w tym dzieci, kobiety, starców i powstańców. Mordu dokonały niemieckie jednostki SS, niemiecki garnizon oraz 3 pułk Kozaków Reinefartha, pułk kryminalistów Dirlewangera, oddziały Hermann Goring. W Powstaniu Warszawskim zginęło około 200 tys. Polaków. Raptem połowa powstańców miała broń. Sowieci niemal w ogóle nie dokonywali zrzutów broni, mimo że mieli takie możliwości. Powstańcy walcząc 63 dni w stolicy ginęli wraz z cywilami nierzadko śmiercią męczeńską.

Dziś niektórzy zarzucający kolaborację AK i NSZ z Niemcami powinni być okryci hańbą i wiecznym, publicznym milczeniem. W taki haniebny ton wpisują się niektóre media, w tym Gazeta Wybiórcza oraz część antypolskich urzędników. Należy zwalczać prawdą takowe wątpliwe moralizatorsko przekaźniki, gdzie pod ich wpływem w mózgu następuje psucie się i rdzewienie styków, w konsekwencji obumieranie szarych komórek umysłowych.

 

Cześć i chwała bohaterom Warszawy!

Dominik Harpia

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Polski się nie buduje ani dla siebie, ani dla swej partii, ani nawet dla swego pokolenia. Ona jest własnością nieskończonego szeregu pokoleń, które ją tworzyły i tworzyć będą, które stanowi± naród. Tylko ten w wielkich, przełomowych chwilach znajdzie właściwą drogę, kto ma poczucie odpowiedzialności względem tak pojętego narodu.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej