foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Dnia 25 lipca 2019r. we Wrocławiu odbyła się pikieta zorganizowana przez Fundację Pro – prawo do życia z udziałem Obozu Wielkiej Polski, RN oraz niezrzeszonych patriotów i Polaków jako sprzeciw wobec próbom wprowadzenia edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Polski jak i całej UE. Zebrani wyrazili swój sprzeciw wobec nachalnej homopropagandzie oraz marszom środowisk nieomarksistowskich pod płaszczykiem ruchu LGBT+.

W trakcie legalnego zgromadzenia publicznego, w momencie odmawiania różańca wynagradzającego za obrazoburcze marsze tęczowych band z LGBT+, zebrani byli publicznie wyszydzani, co najlepiej pokazuje efekt działania środowisk neomarksistowskich pod tęczowymi płaszczami.

Środowiska te mają za cel deprawację i demoralizację dzieci, niszcząc podstawową tkankę narodu, jaką jest rodzina. Na prowadzonych pod swe dyktando zajęciach chcą uczyć 4 latków masturbacji; 6 latkom wpoić tzw. wolność wyboru co do zgody na sex; 9 latków uczyć pierwszych doświadczeń seksualnych.

Nadszedł czas aby głośno powiedzieć – dość!

Dość agresywnych żądań i ataków na dzieci przez środowiska faszystowsko-marksistowskie!

Nic nam do tego jak wyznawcy tej chorej ideologii chcą żyć, lecz nie będzie zgody wciąganie do tego bagna naszych dzieci.

Grupy te są szczodrze finansowane. Czy faktem jest, iż siedziba LGBTQ+ we Wrocławiu na ul. Kniaziewicza 28/2 centrum otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł od Fundacji Batorego? Można się domyślać wielu innych darczyńców związanych z Gazetą Wybiórczą.

Głoszona homopropaganda jest nie tylko nie zgodna z Prawami Boga w Trójcy Jedynego, z wypowiedziami Najwyższego w Biblii (Sodomia i Gomora) oraz Ewangeliach, lecz nawet z prawami natury. Nie będzie zgody na zło.

Obóz Wielkiej Polski o/Wrocław przez dwa dni zbierał podpisy sprzeciwu wobec homopropagandy LGBTQ+ w szkołach i przedszkolach. Udało się zebrać ponad 100 podpisów, w tym także od ateistów, a będących za ochroną tej najważniejszej tkanki narodu. To są prawdziwi Polacy, którzy bez względu na wyznanie popierają walkę o dzieci i byt narodu.

Dominik Harpia

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tradycja naszych powstań i polityki powstańczej nie sprzyjała dojrzewaniu politycznemu ludzi i ci, co na tej tradycji kształcili swe pojęcia, nie mogli rozumieć polityki jako czynności, która sobie stawia jasny, konkretny cel i wybiera do niego odpowiednie drogi.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej