foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Punktualnie o godz. 20. na Placu Solnym we Wrocławiu rozpoczął się Marsz ku czci walczących z komunistycznym reżimem o wolną i suwerenną Polskę. Do kilkuset zebranych przemawiał Jacek Międlar, przybliżając sylwetki kilku niezłomnych, którzy zapłacili najwyższą cenę za niegodzenie się z narzuconym, wrogim nam systemem. Urząd miejski we Wrocławiu z prezydentem miasta, dwoił się i troił byle marsz w ogóle się nie odbył.

Ostatecznie mogliśmy przemaszerować tylko pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Po dotarciu pod pomnik i krótkich przemówieniach, wysłannik urzędu miejskiego nakazał policji ogłoszenie rozwiązania marszu. Zakomunikowano wszystkim zebranym, że mamy tylko 3 minuty na rozejście się, inaczej służby porządkowe użyją siły. Spisano kilkunastu uczestników. Oddziały prewencyjne policji, w pełnym stroju ochronnym tj. w kamizelkach, ochraniaczach, kaskach oraz z tarczami, wyposażone w pałki szturmowe oraz długą broń palną, otoczyły duży obszar wokół pomnika, systematycznie kordonem usuwając zebranych. Ostatecznym łupem policji został pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Sytuacja była groteskowa. Z trudem dało się uwierzyć, iż niby żyjemy w wolnej Polsce, gdzie pochód ku czci bohaterów walczących za Ojczyznę jest otaczany i niemal pacyfikowany na zlecenie politykierów, jawnych antypolaków.

Obóz Wielkiej Polski będzie aktywnie przeciwstawiał się antypolonizmowi oraz próbom zakłamywania historii.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posunRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej