foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 25.01.2019r. delegacja Obozu Wielkiej Polski uczestniczyła w proteście zorganizowanym przy gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym to pod koniec 2018r. rektor wraz z częścią wykładowców odsłonili tablicę pamiątkową, ku czci absolwenta uczelni – abp. Andrzeja Szeptyckiego. Postaci nader kontrowersyjnej, zaangażowanej w działalność antypolską.

 

Abp. Andrzej Szeptycki, właściwie hrabia Roman Maria Aleksander Szeptycki, ur. 29.07.1865r., był duchowym przywódcą grekokatolickim Ukraińców. W obliczu konfliktu polsko-ukraińskiego w 1918r. opowiedział się po stronie ukraińskiej. Ok. 1920r. twierdził że Polacy nie są w stanie obronić swojej niepodległości, a ponadto są imperialistami i wynaradawiają Ukraińców. Dążył do autonomii Galicji Wschodniej, głosząc szkodliwe dla Polski poglądy na arenie międzynarodowej. W sierpniu 1921r. abp. A. Szeptycki udał się do Kanady, a następnie do USA. 23.11.1921r. złożył memorandum w departamencie stanu USA w którym stwierdził, iż Rada Najwyższa przekazała Polsce Galicję Wschodnią pod wrogą i obcą okupację. Aliancka Rada Ambasadorów uznała suwerenność Polski nad Galicją Wschodnią dnia 15.03.1923r. i samorozwiązanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej Jewhena Petruszewycza. Abp. Szeptycki zdecydował się na powrót do Polski po ogłoszeniu przezeń listu pasterskiego do grekokatolików, wzywającego do posłuszeństwa wobec władzy państwowej i złożenia deklaracji lojalności państwu Polskiemu. Lecz deklaracja nie została wysłana.

Marian Seyda, Minister Spraw Zagranicznych, związany z endecją próbował uniemożliwić abp. A. Szeptyckiemu powrót z Rzymu. Władze polskie aresztowały abp. A. Szeptyckiego, który to 04.10.1923r. przekazał swą deklarację lojalności na ręce prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Politycy endeccy poprzez jego nielojalność wobec Polski byli zdania, iż nie jest odpowiednim duszpasterzem we Lwowie. Stanisław Grabski ze Związku Ludowo-Narodowego pisał: "Dyplomacja Polska powinna znaleźć argumenty by wytłumaczyć w Watykanie, że po tych krwawych walkach w Małopolsce Wschodniej potrzebny jest inny pasterz metropolii lwowskiej.” Mimo potępienia OUN za zabójstwo jego przyjaciela Iwana Babija z Akcji Katolickiej, dawnego żołnierza ukraińskiego petlurowca, nie miał wpływu na późniejszą działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Po ataku lll Rzeszy na ZSRR w 1941 roku i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, napisał list powitalny w którym dziękował za wyzwolenie spod bolszewickiego jarzma. Wraz z bp. Hryhoryjem Chomyszynem, abp. Andrzej Szeptycki ogłosili akt niepodległości Ukrainy 22.07.1941r. W imieniu swoim i narodu ukraińskiego skierował do Adolfa Hitlera własnoręcznie podpisaną deklaracje chęci uczestnictwa w budowaniu nowego porządku w Europie.

Mimo postępujących rzezi dokonywanych przez OUN-UPA na Polakach od 1942r. nie potępiał i nie popierał w tym Ukraińców. Tym bardziej ich kolaboranckiej działalności dla Niemców, w tym służby w Waffen SS-Galizien, która brała udział w krwawej pacyfikacji ludności cywilnej m.in. w Hucie Pieniackiej.

Abp. Andrzej Szeptycki nie zapisał się pozytywnymi zgłoskami w historii Polski. Nie może być zasłużone honorowanie A. Szeptyckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, chociażby tabliczką pamiątkową. Faktem jest, iż uratował kilka osób narodowości Izraelskiej, lecz w prywatnych listach do abp. Twardowskiego twierdził, że eksterminację Polaków poprzedziły liczne zabójstwa Ukraińców tylko dlatego, że byli Ukraińcami na Wołyniu, Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie i w okolicach Leżajska. Świadczy to tylko o obłudnym obliczu abp. A. Szeptyckiego. Zaś postępowanie rektora UW w świetle tych faktów, jest haniebne.

Dominik Harpia

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki. Na kapłana wiozącego wiatyk do chorego, rzucali kamieniami.
Jan Długosz kronikarzRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej