foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego we Wrocławiu odbył się marsz pod hasłem 'Śmierć wrogom Ojczyzny', zorganizowany przez Romana Zielińskiego oraz Jacka Międlara, z udziałem dolnośląskiego oddziału OWP.

O godz. 18.30 pod Pomnikiem Ofiar Katynia zabrał głos R. Zieliński, przedstawiając kwestię nierozliczonych zbrodni komunistycznych w Polsce. Następnie J. Międlar zwrócił uwagę na postępujące przywracanie nazw ulic w Warszawie imieniami komunistycznych aparatczyków, a usuwaniu nazw bohaterów Polski Niepodległej, jak choćby sanitariuszki AK „Inki” zamordowanej przez UB, mającej wówczas 17 lat. Decyzje takie podjął Rafał Trzaskowski, nowy zarządca koryta warszawskiego w miejsce H. Gronkowiec. W przestrzeni publicznej od czasów okrągłego stołu dalej funkcjonują bohaterowie komuny – tajni współpracownicy oraz ci, którzy ją tworzyli. Nieliczni zostali skazani za tortury i morderstwa w latach 1944-1991.

Prześladowania w Polsce mimo "upadku komuny" wobec narodowych patriotów trwają nadal. Uczestnicy marszu dowiedzieli się od organizatorów, że tuż przed zarejestrowanym zgromadzeniem, skonfiskowano wóz z nagłośnieniem na żądanie Sutryka, namiestnika Wrocławia z ramienia UE. A parę dni przed tym wydarzeniem skonfiskowano transparent w Dąbrowie Górniczej przed Marszem Antykomuny, na wniosek namiestnika miasta z ramienia UE, działacza SLD. Świadczy to o świadomym łamaniu artykułów Konstytucji RP z 1997 roku przez namiestników miast tychże z ramienia UE. Art.54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Nie ma żadnych odnośników zmieniających ten artykuł.

Dominik Harpia

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posunRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej