foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego we Wrocławiu odbył się marsz pod hasłem 'Śmierć wrogom Ojczyzny', zorganizowany przez Romana Zielińskiego oraz Jacka Międlara, z udziałem dolnośląskiego oddziału OWP.

O godz. 18.30 pod Pomnikiem Ofiar Katynia zabrał głos R. Zieliński, przedstawiając kwestię nierozliczonych zbrodni komunistycznych w Polsce. Następnie J. Międlar zwrócił uwagę na postępujące przywracanie nazw ulic w Warszawie imieniami komunistycznych aparatczyków, a usuwaniu nazw bohaterów Polski Niepodległej, jak choćby sanitariuszki AK „Inki” zamordowanej przez UB, mającej wówczas 17 lat. Decyzje takie podjął Rafał Trzaskowski, nowy zarządca koryta warszawskiego w miejsce H. Gronkowiec. W przestrzeni publicznej od czasów okrągłego stołu dalej funkcjonują bohaterowie komuny – tajni współpracownicy oraz ci, którzy ją tworzyli. Nieliczni zostali skazani za tortury i morderstwa w latach 1944-1991.

Prześladowania w Polsce mimo "upadku komuny" wobec narodowych patriotów trwają nadal. Uczestnicy marszu dowiedzieli się od organizatorów, że tuż przed zarejestrowanym zgromadzeniem, skonfiskowano wóz z nagłośnieniem na żądanie Sutryka, namiestnika Wrocławia z ramienia UE. A parę dni przed tym wydarzeniem skonfiskowano transparent w Dąbrowie Górniczej przed Marszem Antykomuny, na wniosek namiestnika miasta z ramienia UE, działacza SLD. Świadczy to o świadomym łamaniu artykułów Konstytucji RP z 1997 roku przez namiestników miast tychże z ramienia UE. Art.54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Nie ma żadnych odnośników zmieniających ten artykuł.

Dominik Harpia

Komentarze obsługiwane przez CComment

Są ludzie, którzy w polityce uznają tylko żniwo - nawożenie, orka i siew są niepotrzebne. Są tacy, którzy podczas pierwszych robót w polu już pytają o plon, a gdy nie widzą, zniechęcają się i odchodzą.
Polska bez żadnej wątpliwości ma o wiele więcej takich ludzi niż inne kraje. Wynika to niezawodnie stąd, żeśmy przez długi czas żyli bez polityki we właściwym tego słowa znaczeniu. To, co się nazywało polityką, to nie były ruchy celowe, jeno odruchy.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej