foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


14 grudnia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie odbyła się konferencja "NSZ w walce o niepodległość Polski" zorganizowana przez Związek Żołnierzy NSZ oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Głównym tematem była promocja książki "Rejon NSZ Małogoszcz" autorstwa Macieja Skrobota, syna por. Juliana Skrobota, ps. Rajmund, żołnierza podziemia niepodległościowego w regionie świętokrzyskim.

Co warte podkreślenia, maszynopis tej publikacji był przechowywany od 1992 roku i drukiem wydany został już po śmierci autora. O sfinalizowanie publikacji zadbał już syn zmarłego autora, który był gościem specjalnym.

Nawiązując do słynnej Brygady Świętokrzyskiej NSZ, warto też przypomnieć że ziemia świętokrzyska była terenem działania dobrze zorganizowanej partyzantki podczas II wojny światowej. Fakt, że na Kielecczyźnie dziś niewielu o tym pamięta, dowodzi jak skutecznie PRL zaszczepił ludziom amnezję w umysłach. Historycy szacują, że w walkę zbrojną było zaangażowane ok 10% Polaków. To dzięki tym 10% Polska mogła skutecznie przeciwstawić się najeźdźcom. Zestawmy to z realiami współczesności. Jaki procent Polaków dziś byłby gotów do takich poświęceń?

Daniel Sycha

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej