foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Umowa kodeksowa nazywana cesją wierzytelności stanowi podstawę ekonomicznego wyzysku na masową skalę wymyśloną przez współczesny świat finansów publicznych. Tą konstrukcję prawną należy odnieść do obecnych czasów charakteryzujących się liberalizmem fiskalnym mającym za swój cel ekonomiczne pozbawianie praw podstawowych obywateli.

Obywatel staje się przedmiotem i igraszką instytucji finansowych, co dzieje się za przyzwoleniem państwa występującego tu w roli administracyjnego organu przymusu prawnego. Państwo w przypadku tej normy prawnej jest tylko wobec swojego obywatela machiną przymusu ekonomicznego. Jest tu podmiotem służącym wyzyskowi swoich obywateli. Jakie czynniki upoważniają nas do takiej tezy? Otóż są dwa podstawowe. Wierzytelności zawsze powstają na podstawie zawartej umowy. Nawet niech to będzie faktura, jest sprzedawca i jest nabywca. Tak powstają wierzytelności.

Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego, wierzytelność można sprzedać bez zgody osoby, strony uznanej za dłużnika. Jest to ten moment, że wobec zasady kontradykteryjności stosunku prawnego stan taki jest po prostu bezprawny. Dzieje się tak dlatego, że nie może być zgodna z prawem umowa, na podstawie której bez udziału strony jest ona pozbawiana wszystkich swoich praw.

Dzieje się tak dlatego, że zbywca wierzytelności może ją sprzedać bez zgody swojego dłużnika komukolwiek. Wyłączenie z transakcji podmiotu uprawionego jest wadą istotną i powoduje, że transakcja taka bez zgody dłużnika winna być uznana za nielegalną. Dalej nabywcy wierzytelności na podstawie art.509 k.c. to wyspecjalizowane spółki windykacyjne.Kupują one w pakietach zwykle od banków wierzytelności ich cena nie przekracza 10% wartości zsumowanych zakupywanych wierzytelności.

Następnie firma windykacyjna wszczyna postępowanie prawne i nalicza swoje koszty. Przeciętna wierzytelności zakupiona przez firmę windykacyjna jest dochodzona z 1000% przebiciem. To LICHWA w czystym wydaniu uzyskiwana czy celowym poparciu państwa i państwo to powinno nie popierać firm windykacyjnych, ale swoich obywateli. Ale Państwo współczesne, a mówię tu o Polsce, jest rządzone przez korporacje nie mające nic wspólnego z interesem obywateli, a których to państwo ma reprezentować. Państwo reprezentuje banksterów, jest narzędziem uzyskiwania finansowych korzyści. Takie państwo w obecnej postaci jest wrogiem własnych obywateli.

Janusz Sowiński

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Pierwsze strzały w getcie warszawskim oddali Żydzi do Żydów. Mordechai Anilewicz, 23 letni przywódca powstania w getcie został wydany przez własnych ludzi.
Lesław Giermański świadek współpracy Żydów z NiemcamiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej