foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

11 lipca 2018r. w rocznicę „Krwawej Niedzieli” odbyła się uroczystość upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Punktem kulminacyjnym było odsłonięto pomnika Ofiar Wołynia w obecności lokalnych elit, mediów i przedstawicieli władz. Szczególnie cieszyła obecność wojewody lubelskiego, pana Przemysława Czarnka, który pełni funkcję wojewody lubelskiego od 2015 roku.

Jest to polityk skuteczny i kompetentny, wspierający rozmaite inicjatywy narodowe, zajmując odważne stanowisko w kwestii ukraińskiego neobanderyzmu. Należą mu się ogromne słowa uznania za jego postawę. Warto zauważyć, że obecnemu na uroczystościach konsulowi generalnemu Ukrainy, Wasylowi Pawlukowi, niemal prosto w oczy wyłożył, jaką ma opinię o odradzającym się banderyzmie i Ukrainie. Takiego polityka w Polsce ze świecą szukać. To patriota na właściwym miejscu. Na uroczystościach obecne były wszystkie funkcjonujące organizacje narodowe, z delegacją Obozu Wielkiej Polski włącznie. Nie mogło nas zabraknąć w tak ważnej rocznicy. Podziękowania należą się również panu Zdzisławowi Koguciukowi, niezłomnemu bojownikowi o pamięć o naszych Kresach Wschodnich, bez niego na ten pomnik czekalibyśmy jeszcze długo.

Daniel Sycha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Trzeba było myśleć o tym, jaka będzie Polska, a nie o tym, czym my w Polsce będziemy.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej