foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 17 czerwca 2018r. we Wrocławiu na placu Gołębim, tuż przy siedzibie Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, odbyła się pikieta z hasłem „Prawo które zniewala”. Punktualnie o godz. 16. organizator pikiety, p. Jarek Bogusławski rozpoczął swe wystąpienie od palącego tematu przymusowych szczepień dzieci, nierzadko szkodliwych.

Składniki niektórych z nich są niebezpieczne dla zdrowia np. pierwiastki rtęci lub metali i nieraz po zaaplikowaniu kończą się śmiercią dziecka. Dziwne jest to że są one dopuszczane do stosowania wobec dzieci wyłącznie przechodząc badania wedle norm UE, a nie są badane w Polsce pod kątem szkodliwości dla zdrowia. Skandalem jest uleganie presji koncernów farmaceutycznych i zgadzanie się na przymusowe szczepienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Czyżby była to forma wyniszczania narodu polskiego od kołyski? Poprzez ograniczanie dostępu do leczenia, nie udzielanie pomocy osobom chorym oraz stosowanie szczepionek szkodliwych dla dzieci spełnia się scenariusz zakładający istnienie Polski z 15-17 mln obywateli. Taki plan zakłada dla Polski Raport Rzymski z lat 70. Na pikiecie byli obecni przedstawiciele oddziału dolnośląskiego Obozu Wielkiej Polski kol. Stefan Grzegorczyk i Dariusz Stępiński, który poruszył temat narastających utrudnień związanych z obecnością zainteresowanych i poszkodowanych na rozprawach sądowych, aby móc się bronić osobiście lub przez przedstawiciela sądowego. Wiąże to się z naruszeniem artykułów Konstytucji RP z 1997r. w temacie praw Narodu i obywatela. Kolejną ważną kwestią jest naruszenie integralności granic RP poprzez zniesienie granicy zachodniej Polski, co również ma związek z naruszeniem Konstytucji RP.

Jak wspomniał p. Jarek Bogusławski, ma w tym swój udział spekulant finansowy George Soros, wspierający fundację Batorego, Gazetę Wyborczą oraz telewizję TVN.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wiadomo, władza leżała w dużej mierze w ich rękach po zajęciu Polski przez wojska sowieckie - w szczególności pewni Żydzi kierowali policją bezpieczeństwa. Otóż ta władza i ta policja jest odpowiedzialna za mord bardzo wielu spośród najlepszych Polaków. Polacy mają, moim zdaniem, znacznie większe prawo mówić o pogromie Polaków przez Żydów niż Żydzi o pogromach polskich.
o. Józef M. Bocheński profesor, filozof, intelektualista, na emigracji akcentował na łamach paryskiej "Kultury" (nr 7-8 z 1986r.)Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej