foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 17 czerwca 2018r. we Wrocławiu na placu Gołębim, tuż przy siedzibie Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, odbyła się pikieta z hasłem „Prawo które zniewala”. Punktualnie o godz. 16. organizator pikiety, p. Jarek Bogusławski rozpoczął swe wystąpienie od palącego tematu przymusowych szczepień dzieci, nierzadko szkodliwych.

Składniki niektórych z nich są niebezpieczne dla zdrowia np. pierwiastki rtęci lub metali i nieraz po zaaplikowaniu kończą się śmiercią dziecka. Dziwne jest to że są one dopuszczane do stosowania wobec dzieci wyłącznie przechodząc badania wedle norm UE, a nie są badane w Polsce pod kątem szkodliwości dla zdrowia. Skandalem jest uleganie presji koncernów farmaceutycznych i zgadzanie się na przymusowe szczepienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Czyżby była to forma wyniszczania narodu polskiego od kołyski? Poprzez ograniczanie dostępu do leczenia, nie udzielanie pomocy osobom chorym oraz stosowanie szczepionek szkodliwych dla dzieci spełnia się scenariusz zakładający istnienie Polski z 15-17 mln obywateli. Taki plan zakłada dla Polski Raport Rzymski z lat 70. Na pikiecie byli obecni przedstawiciele oddziału dolnośląskiego Obozu Wielkiej Polski kol. Stefan Grzegorczyk i Dariusz Stępiński, który poruszył temat narastających utrudnień związanych z obecnością zainteresowanych i poszkodowanych na rozprawach sądowych, aby móc się bronić osobiście lub przez przedstawiciela sądowego. Wiąże to się z naruszeniem artykułów Konstytucji RP z 1997r. w temacie praw Narodu i obywatela. Kolejną ważną kwestią jest naruszenie integralności granic RP poprzez zniesienie granicy zachodniej Polski, co również ma związek z naruszeniem Konstytucji RP.

Jak wspomniał p. Jarek Bogusławski, ma w tym swój udział spekulant finansowy George Soros, wspierający fundację Batorego, Gazetę Wyborczą oraz telewizję TVN.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posunRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej