foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 Mamy sytuację w polskiej przestrzeni politycznej i społecznej, można powiedzieć wyjątkową. Jej wyjątkowość wynika z zaskakującej postawy, do tej pory przestawianych jako niezawodnych przyjaciół Polski, dwóch państw. Jedno z tych państw to Stany Zjednoczone, a drugie - Izrael.W okresie poprzedzającym nagły wykwit kwestii odpowiedzialności za przypisywanie Polsce udziału w Holokauście Żydów, mieliśmy jakby ciągły festiwal składanych deklaracji przez polityków obozu władzy na rzecz Żydów i państwa Izrael. Możemy tu wymienić wybudowanie w centrum Warszawy, i to za wyjątkowe pieniądze, muzeum „POLIN”. Podobno budowa tego obiektu pochłonęła 300 milionów złotych.

 Wcześniej epatowaliśmy świat bezprzykładnym aktem decyzyjnym zobowiązującym państwo polskie do płacenia Żydom dodatku emerytalnego w wysokości 100 euro na głowę, przy czym świadczenie to, także należne jest nie tylko dla Żyda bezpośrednio dotkniętego aktem przemocy i z tego powodu doznanego a, ale dla jego dzieci, a podobno nawet wnuków.

Dowiedzieliśmy się także, że decyzją Ministra Kultury, wicepremiera polskiego rządu, rząd polski przeznaczył 100 milionów złotych w celu odrestaurowania cmentarza wyznania mojżeszowego w Warszawie. Natychmiast po tym minister Selin oznajmił, że rząd podjął decyzję o zbudowaniu muzeum Żydów – Chasydów.

Te jakby koncesje złożone na gruncie obszaru szczególnej współpracy państwa polskiego z Izraelem zostały nagle złamane informacją, że SENAT USA jednomyślnie podjął Uchwałę nr 455 o wspieraniu oczekiwania Żydów do spłaty przez państwo polskie mienia bez spadkowego Żydów i kwota tych roszczeń określona została na kwotę 65 miliardów dolarów.

Z jednej strony należy uważać, że każde życzenie Żydów zostaje natychmiast spełnione, i że stało się to przyczyną próby złupienia już bez żadnych ograniczeń naszej Ojczyzny. W odpowiedzi na te żądania polski Sejm uchwalił ustawę o zwalczaniu kłamstwa oświęcimskiego zawartego w wyrażeniu „POLSKIE OBOZY ZAGŁADY”. Każde bezpodstawne użycie w/w określenia będzie zagrożone karą nawet 3 lat więzienia.

Charakterystyczne jest to, że pomijając Niemcy, gdzie MSZ złożył oświadczenie, że obozy były tylko i wyłącznie niemieckie, a ”polskich obozów zagłady” nigdy nie było. Nawet w Izraelu, też pojawiają się głosy, że takowe nie istniały. Natomiast mówi się o udziale Polaków przy ich budowie. Przy czym Żydzi interpretują ten udział Polaków mając na uwadze uchwały norymberskie jako równoznaczne z udziałem państwa niemieckiego w planie zagłady Żydów.

Żydzi chcąc uprawdopodobnić żądanie uzyskania od państwa polskiego 65 miliardów dolarów, muszą za wszelką cenę doprowadzić do braku zakończenia procedury ustawy nowelizującej IPN i podtrzymania tezy o udziale Polaków w holokauście ŻYDÓW.

Gdy państwo polskie doprowadzi do końca procedurę ustawy o zmianie ustawy o IPN Żydzi stracą, przynajmniej w Polsce, podstawę prawną do jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze strony państwa polskiego. To właśnie z tego powodu w Izraelu rozpętano nagonkę na Polaków i państwo polskie.

Zadziwiające jak w ciągu kilku dni objawiły się postawy wśród polskiego mainstreamu od postaw propolskich do postaw wyraźnie antypolskich. A przecież przekrój polskiego parlamentu jest różnorodny. W przypadku roszczeń zwyczajnie zmierzających do likwidacji wydolnego państwa polskiego, nie można było nie zająć postawy wyrazistej i patriotycznej. Obecne środowiska antypolskie od dawna nie zmieniły swojego stanowiska. Są w tej i innych sprawach, dalej antypolskie. Ale ta akcja Żydów dokonała rzeczy zaskakującej, a mianowicie doprowadziła do konsolidacji obozu polskich patriotów. Polacy zrozumieli, że ta sytuacja to sytuacja zagrożenia i państwo polskie musi się konsolidować. Ludzie działający w polityce tym razem mają działać rozsądnie i moralnie. Można to osiągnąć kierując się tylko środkami uczciwymi. Te metody należy przeciwstawić zoologicznej pazerności, chciwości i nieuczciwości, czyli postaw opartych na fałszu i zakłamaniu prezentowanych przez pewne odłamy żydowskich wrogich Polsce i Polakom środowisk.

Polska jest dziś zagrożona od zewnątrz, ale nawet gdyby te zagrożenie zbudowane nad Eljatem czy Potomakiem, udało się wrogom naszej Ojczyzny zamienić na zagrożenie wewnętrzne, należy stanąć do walki o jej byt i bezpieczeństwo. Dlatego wydarzenia związane z nowelizacją ustawy o IPN mają bardzo duże znaczenie dla budowania jednolitego frontu patriotycznego wbrew intencjom organizatorów próby ekonomicznego zniszczenia naszego kraju.

Janusz Sowiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Przy najlepszym planie zbawienia Ojczyzny, mieć pretensję, że są tacy w Ojczyźnie, co nas nie rozumieją, czy nie chcą rozumieć, co nam przeszkadzają - jest rzeczą śmieszną. Polityka nie jest tylko sztuką myślenia, ale i działania. Trzeba nie tylko zdobyć się na dobrą myśl, ale umieć ją w płodny czyn wcielić.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej