foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Dnia 20.01.18 we Wrocławiu, w kościele św. Franciszka odbyła się prelekcja ks. prof. Tadeusza Guza i historyka sztuki Krzysztofa Karonia. Prelegenci przedstawili szczegółowo istotę marksizmu jako zamachu na substancjalność człowieka, roślin i zwierząt, sprowadzając je do bytów wyłącznie materialnych. Bez transcendentalnej obecności Boga, kreatora, Marks i Engels chcieli udowodnić, że materia istnieje bez bytu "wyższego". Pobudzając pragnienia materialne, wszczepiali chore idee zagłady. Według Marksa należy ludzkość cofnąć od katolicyzmu do pierwotnych poziomów "barbarzyństwa".

W XIX wieku katolicyzm miał ugruntowaną pozycję w Europie Zachodniej opartej na antycznym dziedzictwie kulturowym. Marksizm w tym czasie nie zdobywał szerokich mas ludzkich m.in. w Niemczech, w przeciwieństwie do katolickiej nauki społecznej, gdzie w Reichstagu partia katolicka miała szerokie poparcie nawet spoza grona katolików. W tym czasie wyznawcy chrześcijaństwa mówili, iż przez ciężką pracę chłopi i robotnicy osiągną wyższy status społeczny. Było to ogromne zagrożenie dla marksistów, którzy od XIX wieku zaczęli szerzyć ferment w poszczególnych państwach świata. Wynikiem tego była rewolucja bolszewicka w Rosji w 1917 roku. W międzyczasie jeden z filozofów niemieckich wypowiedział się o materii inaczej. Materia według Hegla jest odpadem bytu wyższego rzędu. Katolicy zaś opierali się wtedy na prostych zasadach: korzystać z własnej wolności nie naruszając obcej i nie okradać innych.

Kultura w obecnych czasach jest zagospodarowywana przez barbarzyńców opierających się na filozofii marksistowskiej. Sam Marks przyznał: "Moja dusza, która kiedyś należała do Boga została stracona do piekła”. Świadczy to o jego świadomości czynienia zła przez wydanie „Manifestu Komunistycznego” i wielu innych prac wywrotowych. W XXI wieku na świecie wyznawcy Marksa znajdują się w edukacji, kulturze. By rozszyfrować janczarów i uczniów Marksa świadomi katolicy powinni poznać jego prace. Mimo upadku komunizmu na świecie, jego nauki, jak trąd, rozpełzły się na globie i niszczą ludzki umysł.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRRRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej