foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


21 stycznia 2018 roku obchodzić będziemy 144 rocznicę urodzin wielkiego polskiego patrioty, trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej i znakomitego przywódcę prawicowego Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". Wincenty Witos to wybitny polityk ludowy, mąż stanu, pisarz społeczno - polityczny i publicysta. Urodził się 21 stycznia 1874 roku, we wsi Wierzchosławice w powiecie tarnowskim, w biednej chłopskiej rodzinie posiadającej dwumorgowe gospodarstwo. Od 1895 roku związany ze Stronnictwem Ludowym w Galicji. 27 lutego 1903 roku został wybrany do Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. W lutym 1908 roku został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie.

Z tajnej, trójzaborowej elitarnej Ligi Narodowej wyszli najwięksi Polacy - Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Teofil Waligórski, Władysław Jabłonowski, Stanisław Kozicki, Wiktor Jaroński i Stefan Rowiński. Od 1915 roku wraz z PSL "Piast" coraz bardziej skłaniał się do powiązania sprawy polskiej z zachodnimi, antyniemieckimi mocarstwami i współpracy w tej kwestii z Narodową Demokracją dr Romana Dmowskiego. W 1917 roku wstąpił do Ligi Narodowej, pozostając jej członkiem do końca 1918 roku. Odmówił udziału w utworzonym 7 listopada 1918 roku rządzie lubelskim - znanego socjalisty Ignacego Daszyńskiego. Ten największy polityk chłopski oddał największe zasługi Polsce podczas wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921 roku. Konflikt polsko-bolszewicki zakończyłby się całkowitą klęską Polaków, gdyby nie ogromne poświęcenie i oddane zasługi Ojczyźnie przez Witosa. To on obudził i zmobilizował masy chłopskie, uczynił ich Polakami oraz zachęcił do ofiarnej obrony Ojczyzny - wstępowania do Armii Polskiej. Trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, że głównym trzonem Wojska Polskiego byli wtedy chłopi, "pańska" i burżuazyjna Polska sama by się nie obroniła. W krytycznym momencie wojny 24 lipca 1920 roku stanął na czele Rządu Obrony Narodowej. Pozostając w opozycji do rządów sanacji, był jednym z przywódców Centrolewu - porozumienia ugrupowań lewicowych, centrowych i umiarkowanych prawicowych, zjednoczonych przeciw dyktatorskiej władzy Józefa Piłsudskiego. 9 września 1930 roku został aresztowany, a następnie przewieziony do owianego złą sławą więzienia wojskowego w Brześciu. Piłsudski i jego sanacyjne pachołki w perfidny sposób "podziękowali" Witosowi za jego głęboki patriotyzm, oddanie i polskość. Legionowi "żołnierze" w więzieniu psychicznie znęcali się nad nim zmuszając go do sprzątania i mycia latryn. Tak to właśnie bezwzględna sanacja niszczyła największych i najwybitniejszych Polaków. Romana Dmowskiego prześladowano, zmarginalizowano i odmówiono jego zwolennikom państwowego pogrzebu z udziałem warty honorowej, tak jakby niczego wielkiego on dla Polski nie zrobił. Znakomitego szefa sztabu generalnego - prawdziwego stratega i głównodowodzącego Wojskiem Polskim - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego podtruwano arszenikiem w zimnej celi więziennej na Antokolu w Wilnie. Wojciecha Korfantego gnębiono, pomawiano, niszczono politycznie oraz odmówiono mu zgody na przyjazd na pogrzeb syna. Wincentego Witosa upokarzano i poniżano. Witos do końca swojego życia pozostał wierny Ojczyźnie, polskiej racji stanu i swoim przekonaniom. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych obrotowych i bezideowych polityków nigdy się politycznie, moralnie nie skundlił oraz nie sprzedał. Podczas II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Rzeszowie. Był nakłaniany do utworzenia "polskiego" rządu kolaboracyjnego i współpracy z niemieckimi okupantami, ale stanowczo odmówił. Przyzwoitość, godność osobista i polskość zobowiązuje. Dzisiejsza PiS-owska neosanacja nie chce przyjąć uchwały o wielkiej perfidii i złu Brześcia oraz Berezy Kartuskiej, w której byli niszczeni przeciwnicy polityczni dużego formatu.

Wojciech Jurczyk

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej