foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

Pytam się gdzie jest "ta siła Ruchu Narodowego, która partiom obecnego establishmentu nawet się nie śniła"? Niestety republika okrągłego stołu, jak na razie, ma się dobrze i nie zamierza kapitulować. Kolejną tragedią narodową Polaków, podczas tak zwanej "transformacji ustrojowej", było gospodarcze skolonizowanie przez kraje starej Unii Europejskiej, a zwłaszcza przez Niemcy. Polski kapitał był bezwzględnie rugowany, z przestrzeni państwa polskiego, zarówno przez każde kolejne "polskie władze i ekipy rządowe", jak i przez zagraniczną, dotowaną, nierówną konkurencję!

 

To w tym okresie Polska stała się gospodarczą neokolonią Zachodu i rezerwuarem taniej siły roboczej. Pozwoliliśmy, jako rzekomo dumny naród, w tym trudnym i fatalnym okresie, na likwidację niezależności gospodarczej państwa - niszczyliśmy i zamykaliśmy polskie cukrownie, cementownie, fabryki, huty, kopalnie i wiele innych. W pewnym okresie III Rzeczpospolita była ojczyzną i matką wszystkich, tylko nie zwykłych Polaków. Kolejnym wielkim błędem była "gruba kreska" pierwszego "niekomunistycznego" premiera pochodzenia żydowskiego ‒ Tadeusza Mazowieckiego ‒ i całkowity zakaz przeprowadzenia w Polsce dekomunizacji i lustracji. Polskie najwyższe władze były ograniczone umysłowo ‒ dla nich liczył się tylko jeden cel: III Rzeczpospolita, koniecznie i na każdych warunkach, musiała wejść do Unii Europejskiej, która właściwie od początku była niemieckim projektem. Jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa narodowego państwa jedynym celem i priorytetem było wejście do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), tak jakby poza eurokołchozem i NATO świat się kończył.

Kolejnym dramatem i tragedią narodową naszych rodaków, była i jest, zarobkowa emigracja młodych, wykształconych i najenergiczniejszych Polaków. Z Polski wyjechały trzy miliony młodych, wartościowych i perspektywicznych osób, początkowo głównie do pracy fizycznej. Dopiero z czasem sytuacja się zmieniła i nasi rodacy przestali wyjeżdżać głównie na przysłowiowy zmywak, stając się także intelektualną wartością dodaną państw, do których wyjechali. W tym czasie w Polsce "rządziły" najgorsze ekipy rządowe liberalnego pochodzenia, jakie można sobie wyobrazić. Jak w kraju miało być dobrze, skoro sprawowały władzę na przemian partie okrągłostołowe i demoliberalne.

Młody Donald Tusk, przyszły Prezes Rady Ministrów, jeszcze w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powiedział - "polskość to nienormalność", "Polska to ziemia konkretna, przegrana, brudna i biedna" oraz "co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło – ponuro - śmieszny teatr niespełnionych marzeń i urojeń"! W każdym zdrowym, normalnym i cywilizowanym kraju taka kreatura byłaby skompromitowana i miałaby, do momentu swojej śmierci, zakaz jakiejkolwiek działalności publicznej. Polacy, to specyficzny naród i przykre jest to, że nadal istnieje tu silne przyzwolenie oraz zgoda, by kalać własne gniazdo.

Kolejną wadą narodową Polaków, tym razem najbardziej i najjaskrawiej widoczną poza granicami Ojczyzny, jest rzadko okazywany narodowy solidaryzm i wzajemne pomaganie innym rodakom, którzy mają na obczyźnie różne problemy i oczekują zainteresowania ze strony innego Polaka. Polska posiada długą tradycję zdrady narodowej, anarchii, zaprzaństwa, warcholstwa oraz targowicy. W historii III RP bardzo brakuje silnej i masowej partii narodowej o charakterze endeckim, która dbałaby tylko o polskie interesy narodowe oraz przyszłość Polaków. Liga Polskich Rodzin, była tylko próbą i namiastką takiej narodowej partii, jednak w wyniku błędów i krótkowzroczności młodego przywódcy oraz brutalnej agresji wpływowych i potężnych demoliberalnych, antynarodowych wrogów musiała upaść. Nie sposób nie zgodzić się ze znanym i cenionym prawicowym publicystą Stanisławem Michalkiewiczem, że Platforma Obywatelska w rzeczywistości to stronnictwo proniemieckie, a Prawo i Sprawiedliwość to stronnictwo żydowsko-amerykańskie. Upokarzającym faktem dla Polaków musi być, iż w rzekomo polskim Sejmie działa lobby proniemieckie, prożydowskie, proukraińskie, proamerykańskie, a bardzo brakuje propolskiego.

Już coraz więcej narodowo usposobionych, uświadomionych osób widzi, iż bardzo brakuje w dzisiejszej Polsce narodowego oraz czysto polskiego stronnictwa. To polska młodzież, wraz z doświadczonymi działaczami narodowymi, powinna nadawać ton narodowej narracji historycznej i razem wspólnie, konsekwentnie budować siłę obozu wszechpolskiego, endeckiego w Ojczyźnie. Wielość organizacji wchodzących w skład dzisiejszego obozu narodowego wcale nie musi oznaczać jego słabości. To jest nasze bardzo ambitne i wymagające wielu poświęceń zadanie na przyszłość ‒ wreszcie zbudować w Polsce endecką alternatywę i siłę antysystemową, która zacznie powoli wygrywać z organizacjami oraz partiami demoliberalnymi i magdalenkowymi.

Jest możliwa trzecia droga, czyli polski nacjonalizm. Całkowicie zgadzam się ze słynnymi słowami dr Jana Mosdorfa: "Dłoń Boża postawiła nas z kolei na posterunku. Dusze nasze nie zabłąkały się przypadkiem w świat doczesny: jesteśmy tu z obowiązku. Dostaliśmy Polskę z rąk poprzedników i mamy ją przekazać następcom. Przed Bogiem odpowie z nas każdy osobiście za to, jaką Ją oddał: większą czy mniejszą, lepszą czy gorszą, silniejszą czy słabszą." Kończąc nie zadawalajmy się tym, co do tej pory udało nam się osiągnąć w styropianowej Polsce ‒ nie zgadzajmy się na ten znany w całej Europie polski minimalizm.

Wojciech Jurczyk

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rzeczy niemożliwych jest o wiele mniej, niż nam się zdaje - trzeba tylko mocno chcieć, wytrwale zdążać do celu i całą energię oddać na jego osiągnięcie.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej