foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W tych dniach obchodzić będziemy 78 rocznicę agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, która przez wielu Polaków jest oceniana jako "cios nożem w plecy". Polska od 1 września 1939 roku bohatersko i z dużym poświęceniem stawiała opór przeważającym, brutalnym i uzbrojonym po zęby wojskom niemieckim, które zdradziecko i bez wypowiedzenia wojny napadły na naszą Ojczyznę. Większa część historyków słusznie uważa najazd Armii Czerwonej na II Rzeczpospolitą za IV rozbiór Polski.

Jestem zdania, że dla Józefa Stalina i jego współpracowników była to również osobista zemsta za upokarzającą klęskę poniesioną podczas wojny polsko- bolszewickiej w 1920 roku. Sowiecka agresja na Polskę była jawnym pogwałceniem zawartych wcześniej przez nasz rząd umów: traktatu ryskiego z 1921 roku i paktu o nieagresji podpisanego między II Rzeczpospolitą a ZSRR 25 lipca 1932 roku, który miał obowiązywać aż do 1945 roku.Sanacyjna Polska prowadziła naiwną politykę neutralności w stosunku do obydwu potężnych naszych sąsiadów. W nocie dyplomatycznej przekazanej 17 września tragicznego 1939 roku przez Władimira Potiomkina polskiemu ambasadorowi w Moskwie- Wacławowi Grzybowskiemu- znalazły się perfidne i podłe słowa o rzekomym rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu polskiego. Potiomkin powiedział, że "wystarczyły dwa tygodnie ataku niemieckiego by ten pokraczny bękart Traktatu Wersalskiego poniósł całkowitą klęskę". Propaganda sowiecka określała atak jako "wyprawę wyzwoleńczą" w obronie życia i mienia rzekomo poszkodowanych i krzywdzonych Białorusinów i Ukraińców zamieszkujących wschodnie tereny polskie. Od momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona dokonała wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. W wyniku agresji do niewoli trafiło około 15 tysięcy polskich oficerów oraz przedstawicieli inteligencji, którzy zostali wywiezieni do obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy dekretu kata numer dwa narodu polskiego- Gruzina Józefa Stalina z marca 1940 roku rozstrzelało ich w tył głowy, w potylicę, NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych), a ich ciała pochowano w masowych grobach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Po napaści ZSRR na Polskę nastąpiły masowe wywózki na Syberię, które objęły, według różnych obliczeń i szacunków, od 550 tysięcy do blisko półtora miliona Polaków. To czego przez prawie całe swoje twórcze życie obawiał się i z czym walczył wielki polski mąż stanu Roman Dmowski stało się faktem. Nazistowskie i szowinistyczne Niemcy oraz komunistyczny Związek Radziecki ponad głowami Polaków i sanacyjnych polityków, rozpoczęły śmiertelnie niebezpieczną dla nas współpracę, już na kilka lat przed wybuchem katastrofalnej dla Polaków II wojny światowej! Musimy jednak pamiętać o jednym- Stalin rzadko otaczał się rodowitymi Rosjanami, a Rosjanie nie byli narodem uprzywilejowanym i dowartościowanym w Związku Radzieckim. Było wręcz przeciwnie- Rosjanie często w tym czerwonym państwie byli traktowani jako ludzie drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po dojściu brutalnymi metodami komunistów do władzy Rosja spłynęła krwią rosyjskich patriotów i wszelkich przeciwników tego barbarzyńskiego i nieludzkiego systemu. W Katyniu i w innych miejscach martyrologii polskiej- często koło siebie leżą wymordowani i Polacy i Rosjanie. Elitą w radzieckim państwie komunistycznym byli Żydzi, którzy stanowili duży odsetek wysokich szczeblem i stopniem urzędników jak i oficerów Armii Czerwonej czy NKWD. Rusini przeżyli bardzo długi, bezwzględny i okrutny najazd mongolski, który ukształtował ich mentalność, charakter i sposób patrzenia na świat. Tamta i dzisiejsza Rosja to cywilizacja turańska zogniskowana wokół silnego przywódcy- wodza oraz armii. Znany i ceniony na prawicy narodowej, endeckiej profesor Feliks Koneczny uważał cywilizację turańską za pozbawioną moralności, nietrwałą i nastawioną jedynie na gromadną ekspansję, której przewodzi jednostka mająca w swoim władztwie ślepy, wierny tłum posłuszny jej zwierzchnictwu i sile. Moim zdaniem Rosjanie są historycznie przyzwyczajeni do rządów silnej ręki, więc nie powinniśmy ich próbować zmieniać, gdyż w ten sposób wyrządzilibyśmy im krzywdę. Prawdopodobnie, gdyby najwyższe władze wprowadziły dziś w Federacji Rosyjskiej autentyczną demokrację, to podejrzewam iż państwo rosyjskie albo przeszłoby poważny i głęboki kryzys, albo by się wręcz rozpadło; i w dłuższej perspektywie czasowej nie wytrzymałoby tego eksperymentu oraz zachodnioeuropejskiego wynalazku. Dzisiejsi Rosjanie powinni być ostrożni i wyczuleni wobec rad i wskazówek zdegenerowanej, wykolejonej moralnie i będącej w cywilizacyjnym upadku Europy Zachodniej. W języku czeskim słowo zachód oznacza wychodek, więc bądźmy ostrożni wobec zachodniej Europy i tej nieszczęsnej Unii Europejskiej!

Wojciech Jurczyk

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi są dla NKWD nieocenionym wprost biczem przeciw ludności polskiej.
gen. Nikodem Sulik Komendant Okręgu Walki Zbrojnej Armii KrajowejRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej