foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


27 sierpnia 2017r. w Gdańsku, w przeddzień 71 rocznicy śmierci, przeszedł Marsz Pamięci Danuty Siedzikówny -„Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W marszu wzięli udział członkowie organizacji patriotycznych, w tym przedstawiciele OWP i mieszkańcy Gdańska.

Danuta Siedzikówna urodzona w 1928 roku była sanitariuszką i łączniczką 5 Wileńskiej Brygady AK. Została aresztowana przez UB w Gdańsku 20 lipca 1946 roku podczas wyprawy po zaopatrzenie medyczne.

Feliks Selmanowicz urodził się w 1904 roku. We wrześniu 1939 roku został mianowany na stanowisko sierżanta w batalionie KOP. Dwukrotnie aresztowany przez Litwinów i NKWD. Zbiegł z transportu w czerwcu 1941 roku i prowadził działalność wywiadowczą. W 1944 dołączył do oddziałów AK” Szczerbca” i „Łupaszki”. Następnie został mianowany dowódcą 2 kompanii w 4 Brygadzie Armii Krajowej. Po bitwie o Wilno w lipcu 1944 r. rozbrojony przez Sowietów, wywieziony do Kaługi i przymusowo wcielony do armii sowieckiej. Zbiegł w kwietniu 1945 roku i przedostał się do Polski .Od stycznia 1946 roku był dowódcą patrolu dywersyjnego w 5 Wileńskiej Brygadzie AK. Ponownie aresztowany 8 lipca 1946 roku w Sopocie przez UB .

„Inka” i „Łupaszka” zostali skazani na karę śmierci i rozstrzelani 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Pochowani bezimiennie w dole śmierci, w skrzyniach bez przykrycia, zaledwie pod 40 cm warstwą ziemi na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Ich resztki zostały odnalezione 12 września 2014 r. podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN. Uroczysty pogrzeb z udziałem najwyższych władz państwowych m. in. Prezydenta i Premier RP, odbył się 28 sierpnia 2016 r. w Gdańsku na Cmentarzu Garnizonowym w 70 rocznicę ich tragicznej śmierci. Danuta Siedzikówna została awansowana pośmiertnie do stopnia porucznika, a Feliks Selmanowicz do stopnia pułkownika.

Czołówka marszu ruszyła sprzed domu przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 7, w którym to „Inka” została aresztowana przez UB. Maszerowaliśmy ulicami Gdańska słuchając pieśni wojskowych i skandując patriotyczne hasła. Po dotarciu na Cmentarz Garnizonowy uformowały się kolumny przed grobami tych dwojga Wielkich Patriotów. Po wysłuchaniu przemówień przedstawicieli organizacji patriotycznych odśpiewaliśmy hymn państwowy i odmówiliśmy modlitwy za „Inkę” i „Zagończyka”. Była to wspaniała patriotyczna manifestacja. Zaszczytem było reprezentowanie na niej Obozu Wielkiej Polski. Czołem Wielkiej Polsce!

Jacek Łojko

    

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Przy najlepszym planie zbawienia Ojczyzny, mieć pretensję, że są tacy w Ojczyźnie, co nas nie rozumieją, czy nie chcą rozumieć, co nam przeszkadzają - jest rzeczą śmieszną. Polityka nie jest tylko sztuką myślenia, ale i działania. Trzeba nie tylko zdobyć się na dobrą myśl, ale umieć ją w płodny czyn wcielić.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej