foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

W dniu 21.05.2017 r. we Wrocławiu miał miejsce wykład Leszka Żebrowskiego jednego z największych autorytetów  w dziedzinie historii PRL, zbrodni komunistycznych czy tematu Żołnierzy Wyklętych. Tematem przewodnim były „ Tajne służby PRL”.

 

Przybliżając historię działalności tychże służb Leszek Żebrowski zajął się rolą jaką sprawowały one na polecenie Czesława Kiszczaka. Wnioski i materiał są zaskakujące, ale nie pozostawiające cienia wątpliwości. Istnieją dokumenty wskazujące m.in. na współpracę gen. Czesława Kiszczaka ze służbą zbrodniczego sowieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz” ("Smiert szpionam" czyli "Śmierć szpiegom") przeciw Polsce i jej największym patriotom. Za głównych zwierzchników Kiszczak miał oczywiście Sowietów. Służbę zaczął już w 1936 roku w Hiszpanii, w momencie wybuchu wojny domowej. Naukę u „rojos” (czerwonych) zaczął od najniższych szczebli w wydziale sabotażu działając przeciwko legionom generała Francisco Franco.

 

Czesław Kiszczak nigdy nie służył w Ludowym Wojsku Polskim. Od 1948 roku służył w stopniu podporucznika w Głównym Zarządzie Informacji Wojska Polskiego, ale bezpośrednio podlegał Sowietom, nikomu innemu.

 

Jednostka G.Z.I.W.P. była najbardziej krwawą jednostką wyspecjalizowaną w zwalczaniu AK, NSZ ,NOW, NZW, ROAK, DSZ, KWP oraz ludzi niezgadzających się na sowiecką okupację na terenie Polski. W strukturach kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa Głównego Zarządu Informacji według wykładowcy znajdowało się ok 40-50% funkcjonariuszy pochodzenia izraelskiego, białoruskiego, ukraińskiego, a także wielu Polaków.

 

Jednostki „Smiersz” nie były instytucją w postaci np. NKWD czy KGB, ale po wejściu do Polski w 1944 r .charakteryzowały się bestialstwem i szczególnym okrucieństwem nie mniejszym niż bardziej znane służby wywiadowcze.

 

G.Z.I. nie podlegała rozliczeniom ze strony prokuratury ani sądownictwa. Miała tylko jednych zwierzchników- Sowietów i tylko przed nimi odpowiadała za wykonane akcje. W 1957r. przeprowadzono wewnętrzne „czyszczenie” ze względu na wcześniejsze stosowanie represji wobec członków KPP,PPR i innych związanych z Kominternem. W miejsce G.Z.I. utworzono Wojskową Służbę Wewnętrzną (WSW) działającą do początku lat 90- tych. W l991 r. stworzono Wojskowe Służby Informacyjne działające de 2006 r. Cywilną służbę po kolei przemianowywano z UB na SB, potem na UOP. Wielu z tych byłych, komunistycznych funkcjonariuszy służb, aż do 2000 r. zajmowało odpowiedzialne stanowiska w strukturach państwa polskiego. Rzadko który z nich odpowiedział za swoje bestialstwa z lat 1944 – 1980. Organy sądownicze już teoretycznie wolnej Polski skazały tylko nielicznych. Pamiętamy doskonale już słynny, trwający latami proces gen. Kiszczaka. Takich procesów było wiele. Także o prawdziwej, wolnej i suwerennej Polsce jeszcze długo przyjdzie nam pomarzyć.

 

Darek Stępiński

OWP Wrocław

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Polacy będą mądrzy albo ich nie będzie.
Kardynał Stefan WyszyńskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej