foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Mija 75-ta rocznica powstania słynnej Armii Krajowej stanowiącej zakonspirowane siły zbrojne podziemnego państwa polskiego, będącego pod okupacją. Celem tej patriotycznej formacji wojskowej była szeroko zakrojona i mająca liczne zadania, walka zbrojna z niemieckim i sowieckim okupantem. Równolegle z odtwarzaniem struktur wojskowych, które walczyły poprzez wywiad, dywersję konspiracyjną, bojową, akcje odwetowe i ochronne.

 

Armia Krajowa budowała podwaliny aparatu administracyjnego niepodległej Polski. Ważnym osiągnięciem tej podziemnej organizacji była lokalizacja baz niemieckich okrętów podwodnych U-bootów w całej Europie, lokalizacja baz lotniczych, a także rozpracowanie produkcji bomb i rakiet latających V-1 i V-2. Spośród wielu heroicznych dokonań Armii Krajowej w pamięci potomnych najbardziej zapisała się brawurowa i udana akcja młodych bojowników na "kata Warszawy"- Franza Kutscherę. Rozkaz likwidacji tego niemieckiego barbarzyńcy - nienawidzącego Polaków, wydał sam August Emil Fieldorf ps. "Nil". Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy naród polski znalazł się pod panowaniem sowieckim, niezłomni żołnierze AK nie złożyli broni. Ceną za ich heroizm i bezgraniczne oddanie się sprawie polskiej były bestialskie prześladowania, oskarżenia o zdradę, wieloletnie więzienia i wyroki śmierci. Komunistom nie udało się jednak zniszczyć pamięci o dokonaniach i zasługach polskich patriotów. W dzisiejszych czasach żołnierze Armii Krajowej są wzorem patriotyzmu dla wszystkich Polaków, szczególnie młodych. Pamięć o nich jest żywa i pozostanie wieczna, bowiem jako żołnierze niezłomni przeszli do najpiękniejszych kart naszej najnowszej, narodowej historii. Żołnierze Armii Krajowej głęboko wierzyli w słynną dewizę każdego prawego i porządnego Polaka - "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu, największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. (...) Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji, oswobodzenia ludu, oświaty, postępu.
Henryk Sienkiewicz List Polaka do ministra rosyjskiegoRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej