foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 11 stycznia b.r. reprezentująca Obóz Wielkiej Polski Dzielnica Mazowiecka jako współorganizator wraz z Sumieniem Narodu, wzięła udział w VI Miesięcznicy Wołyńskiej: Sprawa Kresowa- Sprawa Narodowa. Wśród uczestników byli także przedstawiciele organizacji Narodowcy RP.

 

Zgromadzenie odbyło się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie pod patronatem Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Po powitaniu przez przedstawiciela OWP, została odczytana petycja Prezesa Związku Kresowian Witolda Listowskiego oraz Oświadczenie OWP. Petycję złożono w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Sprawa Kresowa - Sprawa Narodowa!
Narodowa, gdyż to zwykli Polacy najbardziej ucierpieli na zaniedbaniu problemu ukraińskiego jeszcze przez władze sanacyjne II Rzeczypospolitej. Szczęściem, że władze Polski Ludowej przeprowadziły odważną "Akcję Wisła", zatrzymując dalsze zbrodnie band hieroi UPA. Niestety, po roku 1989, czynniki oficjalne chcą zaliczyć tą operację polityczno-wojskową do czarnych kart polskiej historii. Ta haniebna gra kosztem narodu jest prowadzona również przez obecnych decydentów RP. Wszak forsowana wszechobecnie legenda Piłsudskiego przynosi owoce. A wystarczyłoby tylko zasięgnąć roztropnych rad z "Kwestii ukraińskiej" Romana Dmowskiego.
Wiodącym celem naszych zgromadzeń jest doprowadzenie, aby Sejm Polski ustanowił z mocy ustawy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskiego na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 - 1947. Swój głos mają wypowiadać nie tylko Warszawa, lecz kolejne miasta: Gdańsk, Łódź, itd. Cała Polska. Kontynuujemy spotkania mając świadomość , że dzisiejsza poprawność polityczna karze obecnej władzy unikać tematu dziesiątek, setek, tysięcy Polaków pomordowanych przez UPA, że wpływowi mocodawcy z zewnątrz naszego państwa lokują w tym interes. Milczenie o tych sprawach drogo nas będzie kosztować.
Czy mamy bezkrytycznie patrzeć na państwowe szerzenie się ideologii banderowskiej na Ukrainie, na zalewającą Polskę obcą kulturowo i zagrażającą bezpieczeństwu masę Ukraińców, na zaprzaństwo polskie naszych służb dyplomatycznych w „Banderlandzie Poroszenki”? Stanowczo NIE! Zniszczenie w Hucie Pieniackiej pomnika polskich ofiar UPA i batalionu policyjnego SS, polskie środki masowej manipulacji tłumaczą reakcją na zdemolowanie pomników UPA w Polsce. Lecz nie podaje się, że w Polsce rzeczone obiekty były nielegalne i dotyczyły zbrodniarzy Polaków, natomiast tam - legalne i poświęcone ofiarom tychże bestii. Czy polskie media nie znają obowiązku wobec finansującego ich polskiego podatnika?
Czy, niby koń trojański, wpuszczane na polską ziemię wojska światowego żandarma demokracji przyniosą nam pokój? Ich oficerowie szkolą rezunów na Ukrainie. But jankeskiego żołnierza przyniósł dowody swej łaskawości w Jugosławii, Iraku, Afganistanie, Egipcie, Libii, Syrii, i widzimy, apetyt im nie słabnie. Tylko władza, która nie ufa narodowi, wręcz obawia się jego sprawiedliwej ręki, zaprasza w granicę kraju obce wojska. Łatwo jest wpuścić, gorzej później wyprosić siłę zbrojną, szczególnie mocarstwa. Dowodem rzeczywistej zmiany politycznej w USA byłoby zabranie do swoich domów tych światowych podpalaczy przez nowego prezydenta D. Trumpa. W sumie cud mógłby się zdarzyć.
Taka Islandia, czy 4-krotnie mniejsze od RP Węgry są w stanie prowadzić samodzielną , dbającą o własny interes politykę, rozmawiając jak równy z równym z mocarstwami, natomiast władze polskie nie mogą się pozbyć mentalności sługi lub wręcz niewolnika.

 


Obóz Wielkiej Polski mówi stanowcze NIE antypolskiej polityce władz w Polsce - czy to w postaci lekceważenia ofiar rzezi banderowskiej, czy wspierania Ukrainy Poroszenki, masowej imigracji Ukraińców do Polski, czy też witania z kwiatami probanderowskich abramsów na polskiej ziemi. Nie chcemy być mięsem armatnim w wojnie z Rosją, która ministrowi Antoniemu nie tylko po nocach się śni.
Czołem Wielkiej Polsce!

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej