foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski w lutym 2020 r. złożyło do radomskiej Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia Godła RP przez grupę „Łódź Kaliska”, która na wernisażu zaprezentowała m.in. grafikę przedstawiającą nagą kobietę na tle Godła RP.

Jak już „polski” wymiar sprawiedliwości przyzwyczaił, nie doszukano się znieważenia Godła RP i sprawę umorzono.

7. stycznia 2021 r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zlecił sprawdzić zasadność decyzji radomskiej prokuratury przez biegłych a odwołanie trafiło do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu p. Agnieszka Borkowska przekazała mediom, iż wedle w/w prokuratury nie doszło do znieważenia Godła RP, a była to jedynie ekspresja artystyczna, nie mająca na celu znieważenia godła.

Komentarz stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski

Sprawa wydaje się bulwersująca. Kolejny raz rzekomo polski wymiar sprawiedliwości broni wszystkich, jedynie nie godności Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. Jest więc możliwość i otwarta droga tak dla grupy „Łódź Kaliska” i innych 'artystów' – pora na ekspresję artystyczną przedstawiającą nagą kobietę z rozłożonymi kończynami na tle niebieskiej gwiazdy Dawida i białym tle. Jeśli zostanie to uznane za wolność artystyczną, „ekspresję artystyczną” a autor/autorzy nie będą zmuszeni pod naciskiem do usuwania swego dzieła i kajania się w przeprosinach za swój nierozważny projekt, to jesteśmy skorzy uznać, iż tego typu prace mogą być uznawane za „ekspresje artystyczne”. Do dzieła artyści !

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej