foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Delegacja Obozu Wielkiej Polski zapaliła biało-czerwony znicz i odmówiła modlitwę za duszę zmarłego śp. Przemysława Górnego - Prezesa Honorowego OWP.


Zmarły w styczniu 2022 r. nasz senior i Sz. Kolega brał czynny udział w reaktywacji Obozu Wielkiej Polski w 2003 r. Nigdy nie szczędząc wysiłków, zaangażowania i wiedzy, którą chętnie dzielił się z nami.
Mądry nauczyciel i wzór na wielu.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej