foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


28. marca 2003 r. reaktywowano Obóz Wielkiej Polski. Dzisiaj przypada jubileusz 20. lecia OWP. Wszystkim współtwórcom, działaczom, także byłym, których było bardzo wielu, sympatykom składamy powinszowania za trud jaki wkładali i wkładają w działalność Obozu Wielkiej Polski.

Tym, którzy nie wahali się „wbijać noża w plecy”, motywowani chęcią psucia, rozbicia, niszczenia i oczerniania oświadczamy – na nic to się zdało. Trwamy! Trwać będziemy. Nie dla siebie, a pro publico bono. Pomimo trudów i przeciw innym, endecki Obóz Wielkiej Polski będzie dalej podążał obraną drogą.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na odległe zesłanie i przypuszczalne śmierć, była nieproporcjonalnie wielka liczba Żydów (...) Wśród kolaborantów i donosicieli, jak i personelu sowieckiej policji bezpieczeństwa w owym czasie był szokująco wysoki procent Żydów.
Norman Davies HistorykRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej