foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Jak informowaliśmy, dnia 1. lutego 2023 r. przesłaliśmy do Prokuratury Rejonowej w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. „mowy nienawiści” oraz wniosek do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyciągnięcie jak najdalej idących konsekwencji wobec prof. dr. hab. Jana Hartmana.

Miło nam poinformować, iż Obóz Wielkiej Polski otrzymał od Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego odpis pisma, skierowanego do dr. hab. Mikołaja Małeckiego – Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich UJ, celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie prof. dr. hab. Jana Hartmana.

Bez wątpienia jest to pierwszy istotny krok. Teraz Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich musi rozpatrzyć nasze zawiadomienie.

Natomiast zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jana Hartmana, złożone do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie, zostało w ekspresowym tempie zamiecione pod dywan. Lakoniczne zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z powodu braku znamion czynu zabronionego – to wszystko co otrzymaliśmy.

Dział prawny Obozu Wielkiej Polski szybko zareagował i złożył już zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Poza uzasadnieniem, zadaliśmy retoryczne pytanie, skoro w słowach uznawanych powszechnie za obelżywe i jednoznacznie pejoratywne prokuratura nie doszukuje się znamion czynu zabronionego, to jakie wypowiedzi wyczerpują znamiona przestępstwa w art. na które się powołaliśmy; a zażalenie zakończyliśmy zapytaniem, z jakich przepisów prawa obowiązującego na terenie RP korzystają osoby publiczne, w tym Jan Hartman, iż organy ścigania nie chcą dostrzegać i lekceważą jawne pogwałcenie prawa.

Dział prawny Obozu Wielkiej Polski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nacjonalizm jest dobry tak długo, jak długo jest rozumiany jako miłość do własnego kraju. Staje się zbrodniczy, gdy w tę miłość wpisuje nienawiść i pogardę dla innych narodów.
Bertrand RussellRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej