foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

16. lutego 2023 r. Obóz Wielkiej Polski dostarczył do Wojewody Małopolskiego p. Łukasza Kmity skargę na decyzję Radnych Miasta Krakowa przyznającą ukraińskiej pisarce Oksanie Zabużko nagrodę im. Stanisława Vincenza.

 

Przypomnijmy, iż 22 listopada 2022 r. pisarka Oksana Zabużko otrzymała Nagrodę Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza – statuetkę oraz 50 tysięcy złotych. Radni Miasta Krakowa przychylili się do decyzji Kapituły Nagrody, której przewodzi Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

 

Przytaczamy uzasadnienie przewodniczącego Kapituły Nagrody im. Stanisława Vincenza a zarazem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, p. Rafała Komarewicza:

Ogromna praca Oksany Zabużko na rzecz uświadamiania światu specyfiki historycznej, kulturowej i egzystencjalnej Ukrainy w szerszym kontekście cywilizacji, historii współczesnej i więzi między narodami, a także jej dorobek literacki w sposób szczególny przybliżający wrażliwość mieszkańców naszego makroregionu sprawiają, że Kapituła Nagrody niemal jednogłośnie przyjęła jej kandydaturę.

 

Samo uzasadnienie przyznania nagrody im. Stanisława Vincenza oparte jest na fałszu i kłamstwie, jakim laureatka posługuje się w swych powieściach. Nie budziłoby to sprzeciwu, gdyby nie fakt, iż nagroda wręczona została w Polsce, przez samorząd polskiego miasta, dawnej stolicy naszej ojczyzny.

Przyjrzeliśmy się wspomnianemu „dorobkowi literackiemu” ukraińskiej pisarki. Powieść „Muzeum porzuconych sekretów” mieniąca się historyczną, opisująca walki UPA z Sowietami, jest oparta na kłamstwie. Szowiniści z OUN i UPA są wybielani ze swych zbrodni i gloryfikowani. Nie oceniając poziomu literackiego, bez wątpienia i z całą stanowczością stwierdzić trzeba, iż to powieść na wskroś polakożercza, w której autorka, co prawda w niewielkim zakresie i jakby mimochodem wspomina Polaków, lecz zawsze jest to dygresja przesycona jadem, negatywnym obrazem, nienawiścią, mającą na celu uczynić z Polaków odczłowieczone bestie, szowinistów i ukrainofobów. Bulwersujący jest fakt, iż Oksana Zabużko, sama ukazując w swojej książce Polaków tak jednostronnie negatywnie i z syczącą wręcz nienawiścią, w wywiadzie dla Kultury Liberalnej, każe nam Polakom, których przodkowie doświadczyli ludobójstwa z rąk UPA, abyśmy nie patrzyli na UPA jedynie jak na bandytów i rezunów.

Memoriał Obozu Wielkiej Polski do Wojewody Małopolskiego liczący osiem stron zawiera liczne wypowiedzi Oksany Zabużko oraz cytaty z jej powieści. Ich wymowa jest jawnie antypolska, wręcz polakożercza. Takiego jadu nienawiści nie spotyka się nawet w książkach Jana Tomasza Grossa. Czym więc należy tłumaczyć fakt, iż pisarka tak jawnie posługująca się fałszerstwami, kłamstwami, wpajaniem czytelnikowi odczucia, iż Polacy byli odczłowieczonymi bestiami, przez Kapitułę Nagrody im. Stanisława Vincenza, której przewodniczy Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zostaje uhonorowana nagrodą w Polsce? Wojewoda Małopolski ma prawne możliwości cofnięcia decyzji Radnych Miasta Krakowa.

W oczekiwaniu na odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego, Obóz Wielkiej Polski już teraz przygotowuje dalsze kroki prawne, przy ewentualnym zlekceważeniu naszego wniosku przez wojewodę. Prosimy o wsparcie działalności prawnej Obozu Wielkiej Polski – przygotowania i złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na decyzję Radnych Miasta Krakowa.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej