foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przedstawiciel Obozu Wielkiej Polski wziął udział w odczycie historyka i pisarza p. Dariusza Rozwadowskiego we Wrocławiu pt.: „Kryzys kościoła w kontekście rewolucji kulturowej”.

Historia XX wieku jest przesiąknięta rewolucją kulturową, tj. marszem marksizmu przez instytucje. Marksizm, jako ideologia, jest wyśmiewana na zachodzie przy próbach jej ujawnienia, obnażenia w kulturze i sztuce, gdzie jest już zakorzeniona. Obecnie rozlewa się także na szeroko pojętą ekonomię. Bez wątpienia jest to ideologia destrukcyjna, antychrześcijańska. Marks był protestantem pochodzenia żydowskiego, wyznającym antyreligię a w okresie młodości zafascynowanym satanizmem. Nie dziwi zatem tak zajadła antychrześcijańska i satanistyczna wizja marksizmu kulturowego. Marksiści od początku dążyli do zniszczenia kościoła katolickiego. Papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum obnażył i potępił socjalizm, kapitalizm, marksizm i liberalizm. Na tej podstawie powstaje katolicka nauka społeczna kościoła a na tej płaszczyźnie chrześcijańska demokracja.

Bolszewicy atakując Polskę w 1920 r., a wcześniej opanowując Rosję w 1917 r., liczyli że dzięki upadkowi Polski i I Wojnie Światowej opanują poszczególne państwa, w tym Austrię i Niemcy, następnie Węgry. Plany te spaliły na panewce, a siły rewolucyjne czerwonych w tych państwach zostały rozbite doszczętnie. Dzięki rozbiciu trzech zaborców narodziła się niepodległa Polska. W Rosji padł carat. Pod rządami bolszewików nastały czasy terroru, mordów i grabieży. Na kanwie tych wydarzeń powstaje w 1923 r. w Niemczech szkoła frankfurcka, która zakładała przeprowadzenie zmian poprzez kulturę i sztukę.

15. sierpnia 1920 r. w Bitwie Warszawskiej bolszewizm został zatrzymany militarnie w swym parciu na zachód, a Polska uratowała siebie i Europę. Wtedy to rozpoczęło się tworzenie podwalin zaprowadzenia tych celów nie na czołgach, lecz przez kulturę, naukę, sztukę, infiltrację kościoła. Frankfruczycy opracowali swój manifest „teorii krytycznej” wprowadzania w czyn zniszczenia zachodniej kultury oraz kościoła. Atak na tradycje przez szkołę frankfurcką, był określany jako atak na zmianę paradygmatu, zburzenie patriarchatu, a zło określano jako dobro; dobro zaś nazywane zostało złem.

W latach 40. i 50. XX wieku w USA oraz Holandii przeprowadzano ankiety manipulując w nich rodzicielstwem i rodziną, określając je jako obraz autorytarny, zmierzający ku złemu. Wychowanie twarde moralnie rodzinne, było określane obłudnie złem, natomiast amoralność rodzinną dobrem. Rodzice, którzy dla dobra dziecka nie pozwalali na wszystko, zostali być piętnowani przez system jako psychiczni terroryści.

Lata 60. przyniosły kolejny atak szkoły frankfurckiej na zachodzie. Wcześniejszy, niezbyt udany, miał opierać się na subkulturze hippisowskiej, szczególnie w 1968 r. w USA. Następnie latach 70. w Europie – Baader Meinchoff, RAF organizacje bojowo-terrorystyczne w Niemczech. Akcja marszu marksistów przez wszystkie instytucje na zachodzie nabiera tempa. Następuje Sobór Watykański II i postępujący lewicowy modernizm w kościele katolickim, potem zaś rozszerza się na KK zgubna 'teoria wyzwolenia' oparta o marksizm z Ameryki Łacińskiej. W Europie Wschodniej, w tym w Polsce, zauważalny jest wzrost przejmowania przez marksistów wszelkich uczelni, szkół i KK, co niepokojąco postępuje. Szkoła frankfurcka oparła swoją ofensywę na manifeście A. Gramsciego – włoskiego komunisty, wzorującego się na Marksie i jego idei oraz bolszewizmie. Wielu współczesnych marksistów wzoruje się na 'teorii krytycznej'. Jest to zbiór, niestety, niepokojących działań i założeń, które nakładają się i są finansowane przez jawne jak i niejawne ośrodki.

Trzeba mieć na uwadze, że w Polsce walec ideologii marksistowskiej zbiera ogromne żniwo w ośrodkach akademickich dużych miast.

Autor odczytu p. Dariusz Rozwadowski uważa, iż Polska już jest wykańczana ekonomicznie przez marksistów, gdyż ideowo opanowali już kulturę, sztukę i oświatę.

Organizatorem tak ważnego odczytu była Akademia Patriotów i p. Halszka Bielecka.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wolności się nie posiada, wolność się stale zdobywa.
Jan Paweł IIRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej