foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Nasze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa propagowania zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką przez ob. Ukrainy w Koninie dnia 30 maja 2022 r. po pół roku procedowania przez prokuraturę oraz policję – o którym pisaliśmy tutaj - zostało odrzucone.

Tłumaczenia, jakoby flaga w kolorach czerwonym i czarnym nie miały żadnego związku z barwami UPA, są całkowicie niewiarygodne. Zbagatelizowano eksponowanie symboliki III Rzeszy tj. Wolfsangel oraz symbol „czarnego słońca” na emblemacie neonazistowskiego pułku Azov.

Wobec tak karygodnych ocen i zaniechań w toku prac policji na zlecenie prokuratora oraz odmowy wszczęcia dochodzenia, stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski złożyło skargę na decyzję prokuratora do Sądu Rejonowego w Koninie.

Prosimy o wsparcie finansowe działalności prawnej Obozu Wielkiej Polski

https://zrzutka.pl/6r7g9s

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej