foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Łukasz Ciepliński ps. 'Pług' urodził się 26. listopada 1913 r.w Kwilczu k. Miedzychodu (Wielkopolska). W listopadzie 1936 r. 'Pług' rozpoczyna służbę w 62. pułku piechoty w Bydgoszczy, z czasem zostaję dowódcą kompani przeciwpancernej. We wrześniu 1939 r. bierze udział w bitwie nad Bzurą. Podczas walk zniszczył sześć niemieckich czołgów. Został odznaczony Virtuti Militari 5 klasy.

Do konspiracji wstępuje już na jesieni '39 r. gdzie przedostaje się na Węgry i przechodzi szkolenie przygotowujące do działalności podziemnej. W drodze powrotnej trafia do więzienia w Baligrodzie na Podkarpaciu. Ucieka z niewoli w maju '40 r.

W latach 40-41 pełni funkcję komendanta obwodu Rzeszów ZWZ, przez kolejne cztery lata pełni funkcję inspektora rejonowego ZWZ-AK Rzeszów.

Nieprzeciętny dowódca, odważny a zarazem rozważny w podejmowaniu decyzji. 

28. listopada 1947 r. aresztowany i osadzony na warszawskim Mokotowie. Przez trzy lata do listopada 1950 r. poddawany okrutnemu śledztwu. Znęcają się nad nim między innymi: Jozef Różański, Anatol Fejgin, Józef Światło i Józef Dusza. Zdołał jeszcze napisać gryps do żony w którym pisze:

"Wydaje mi się czasem, że giną moje siły, nie mogę już patrzeć na to co się dzieje, słuchać jęku mordowanych, na to królestwo szatana".

1 marca 1951 r. wraz z sześcioma członkami 4 ZG WIN zostaje roztrzelany na terenie więzienia. 

Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Zostali pogrzebani w nieznanym do dziś miejscu.

Arek Łukasiewicz

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej