foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Nieżyjącego już kol. Bolesława Tejkowskiego (1922-2022) poznałem dokładnie w 140. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, podczas I Zjazdu przedstawicieli Obozu Narodowego we Wrocławiu. Zjazd z dnia 9 sierpnia 2004 r. zorganizował Obóz Wielkiej Polski (OWP) i wzięli w nim udział przedstawiciele: Stronnictwa Narodowego (SN), Sekcji Młodych SN, Ruchu Młodych OWP, Polskiej Wspólnoty Narodowej (PWN), Młodzieżowego Porozumienia Organizacji Patriotycznych (MPOP), Samoobrony Narodu Polskiego (SNP), Ruchu Ludowo-Narodowego (RLN), Polskiej Racji Stanu (PRS), Związku Publicystów Polskich „Piast” (ZPP „Piast”), Polskiego Frontu Narodowego (PFN), „Tygodnika Ojczyzna” oraz Ligi Polskiej - Organizacji Narodu Polskiego (LP-ONP).

Sam reprezentowałem wówczas Polską Partię Narodową (PPN) ale podczas tego uroczystego zjazdu wraz z podległą mi komórką przeszedłem do OWP co ogłosiłem zgromadzonym. Było to bodaj najszersze zebranie przedstawicieli organizacji związanych z szeroko pojętym Obozem Narodowym, które nie tylko się odbyło ale i zakończyło wspólną rezolucją.

Wcześniej słyszałem wielokrotnie o tym jak nasze środowisko jest skłócone, pełne agentów i wariatów. Okazało się jednak, że tam w lokalu „Civitas Christiana” (dawny PAX B. Piaseckiego) na ul. Kuźniczej spotkałem samych sensownych ludzi, którzy wypowiadali się w sposób ciekawy i interesujący. Spotkanie prowadził ówczesny prezes OWP kol. Dawid Berezicki, kolejno udzielał głosu wszystkim zgromadzonym. Najdłuższe z wystąpień było właśnie w wykonaniu przewodniczącego Polskiej Wspólnoty Narodowej (nie licząc wykładu kol. Bogusława Jeznacha). Kol. Tejkowski był niewątpliwie postacią mocno kontrowersyjną, mówił jednak z sensem, zwięźle, na temat i co charakterystyczne z ogromną energią jak na starszego już pana.  Niewątpliwie była to postać charyzmatyczna i nic dziwnego, że dekadę wcześniej przewodził całkiem prężnej organizacji ogólnopolskiej. W rozmowie ze mną w temacie późniejszej marginalizacji PWM podkreślał „że otworzył zbyt wiele frontów” co „wykorzystali wrogowie”. Już na pierwszym spotkaniu otrzymałem od niego zestaw materiałów PWN.

Widzieliśmy się później kilkukrotnie głównie w jego biurze na ul. Hożej 25 w Warszawie, gdzie przy herbacie potrafił długo i przejmująco opowiadać o zadaniach przed którymi stoi Polska i Słowiańszczyzna. Dostałem kiedyś od niego najważniejszą książkę R. Dmowskiego „Polityka polska i odbudowanie państwa” (wydawnictwo PAX) a także pozycje autorstwa A. Wacyka na tematy zadrużne. Jego poglądy były gdzieś z pogranicza endecji i Zadrugi. Zazwyczaj w biurze pojawiały się także inne osoby, które przychodziły przy okazji pobytu w stolicy aby posłuchać tego weterana. Kiedy dowiedziałem się o śmierci kol. Tejkowskiego było już dawno po pogrzebie, postanowiliśmy więc w ramach delegacji OWP nawiedzić grób gdzie został pochowany aby zapalić tam okolicznościowe znicze. Warto bowiem pamiętać, że to On ocalił bezcenne rękopisy prof. Feliksa Konecznego i przekazał je do Londynu Jędrzejowi Giertychowi. I takim go zapamiętajmy.

Bolesław Tejkowski zmarł 4 czerwca a został pochowany 15 czerwca 2022 r w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) kw. W - X – 6 – 6 -22.

Zbigniew Kuźniarski

Reykjavik

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej