foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski otrzymało z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpis postanowienia sprawy w Wydziale IV naszej skargi ws. przyznania „Nagrody Wrocławia” tzw. 'Fundacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet'.

Po rozpoznaniu w dniu 5. sierpnia 2022 r. w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski.

Postanowienie to, w ocenie Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski, jest pogwałceniem obowiązującego w Polsce prawa.

Także i tym razem, nie zamierzamy spocząć na wylewaniu swych żali na niesprawiedliwość w sądach. Słowa otuchy, wsparcia czy podziękowania za naszą dotychczasową batalię sądową także nie są nam potrzebne, gdyż nie działamy aby z uznaniem klepano nas po plecach czy hołdów.

Idziemy w tej nierównej walce z systemem dalej!

Przysługuje nam prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, musi zostać wniesiona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. To także opłata skarbowa za wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Łączne koszta wniesienia skargi kasacyjnej to co najmniej 600 zł.

> ZBIÓRKA NA WNIESIENIE SKARGI KASACYJNEJ DO NSA <

Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski nie jest dotowane z żadnych źródeł. Składki członkowskie wystarczają na pokrycie kosztów stałych Stowarzyszenia oraz bieżącej działalności.

Jesteśmy zmuszeni prosić wszystkich, którym dobro Polski leży na sercu o wsparcie finansowe, aby Naczelny Sąd Administracyjny mógł rozpatrzyć całą sprawę, spoza układu wrocławskiego.

Każda wpłata ma znaczenie.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie.
George SantayanaRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej