foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Zarząd Główny narodowego stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski pragnie przypomnieć Polakom niezwykle ważny fakt powołania władzy naczelnej narodu polskiego. 15. sierpnia 2022 roku obchodzimy 105. rocznicę powołania Komitetu Narodowego Polskiego - będącego kuźnią właściwego, realistycznego podejścia do spraw życia narodu i państwa polskiego. Komitet ten został utworzony 15 sierpnia 1917 roku w Lozannie, na terenie neutralnej Szwajcarii. Pomysłodawcą tej cennej i wartościowej inicjatywy był największy mąż stanu i wielki polski patriota - Roman Dmowski.

 

KNP składał się z przedstawicieli wszystkich trzech zaborów, wybranych przez naszych rodaków do parlamentów państw rozbiorczych (Prus, Rosji i Austro-Węgier). Oznaczało to jego autentyczną reprezentatywność i wyrażało zdecydowaną większość poparcia (70-75%) w narodzie polskim dla działań endeckich oraz wszechpolskich. Najważniejszym, acz nie ostatecznym celem, było pełne zjednoczenie ziem i prawdziwa niepodległość Polski opartej na rzeczywistym współdziałaniu i współpracy z państwami ententy (Francja, USA, Wielka Brytania), przeciw planom i zamiarom państw niemieckich (II Rzesza Niemiecka, Prusy, Austro-Węgry).

22. sierpnia 1917 roku Komitet przeniósł swoją główną siedzibę do Paryża. Odtąd stolica Francji stanie się najżyczliwszą aspiracjom polskim i polskiemu programowi terytorialnemu. KNP był w istocie emigracyjnym rządem Polski niepodległej, co poszczególne państwa ententy (Francja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Anglia, Włochy) potwierdzały wydając kolejne akty dyplomatyczne uznające ciało to za tymczasowy ośrodek polskiej władzy politycznej. Niezwykle ważne dla przyszłości sprawy polskiej w toczącej się I Wojnie Światowej było uznanie przez kraje zachodnie Armii Polskiej, podległej władzy Romana Dmowskiego jak i KNP. Uznano polski wysiłek militarny w postaci Wojska Polskiego za armię suwerenną, współwalczącą i sprzymierzoną - co było de facto aktem potwierdzenia oraz uszanowania przyszłej niepodległości Ojczyzny. Dmowski celowo tak poprowadził sprawami Armii Polskiej we Francji, by jak najmniejsza ilość polskiej krwi została przelana. Najważniejszym jej zadaniem było zagwarantowanie bezpieczeństwa strategicznego granicom II RP. Uznano wówczas nas za państwo sojusznicze, będące w stanie wojny z Niemcami i Austro-Węgrami mimo szkodliwie złośliwego projektu Józefa Piłsudskiego z legionami walczącymi po stronie wrogów Polski!

Dnia 4. października 1918 roku KNP mianował generała Józefa Hallera wodzem naczelnym armii polskich we Francji, walczących z odwiecznym wrogiem Rzeczpospolitej - Niemcami. Już po zakończeniu wielkiej wojny – Polska, reprezentowana w znakomity sposób przez Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego - działaczy Komitetu została dopuszczona do udziału w Konferencji Pokojowej w Wersalu. Nieistniejący na mapie świata kraj został potraktowany jako państwo zwycięskie, należące do antyniemieckiej koalicji i czerpiące odtąd z tego tytułu realne korzyści. Owocem tej rozumnej i dalekowzrocznej polityki endeckiej będzie sukces w postaci własnego, suwerennego państwa z dostępem do Morza Bałtyckiego, bogatego w surowce ziemne Śląska i kolebkę piastowskiej państwowości polskiej - Wielkopolskę. Bez tych, najwartościowszych ziem polskich na zachodzie - niepodległość II RP byłaby iluzoryczna i bardzo ograniczona.

Endecja odrobiła lekcję historii i logiki z przeszłości - zrozumiała, że przesadne wikłanie I Rzeczpospolitej w konflikty i wojny na Wschodzie, doprowadziły to wielkie państwo do całkowitego upadku. Musimy pamiętać, że idea jagiellońska w wykonaniu I Rzeczpospolitej skończyła się anihilacją i tragedią tego "kolosa na glinianych nogach". Dlatego właśnie Dmowski tak wielką wagę przykładał do starań o ziemie zachodnie, zabrane nam przez Prusy. Pod Traktatem Wersalskim - wielkim, dyplomatycznym zwycięstwie Polaków - widnieje podpis i pieczęć ojca niepodległej: Romana Dmowskiego, prezesa Komitetu Narodowego Polskiego. Wraz z Paderewskim podpisali traktat w imieniu uciemiężonej i upokorzonej zaborami Ojczyzny. Instytucja ta okazała się pomocna i pożyteczna dla przyszłych kadr dyplomacji polskiej wykształconej w szkole politycznego realizmu Dmowskiego.

Obóz Wielkiej Polski składa votum wdzięczności za trud, tytaniczną, konsekwentną i wytrwałą pracę dziejową - sternikowi polityki propolskiej i głównego architekta niepodległej Polski. Składamy także podziękowanie za poniesiony trud, rozum polityczny i wykonaną pracę całego obozu narodowego.

Zarząd Główny Obozu Wielkiej Polski

Wrocław, 6 sierpnia 2022 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment

my krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeżeli na wszelkie czasy nie usuniecie Żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą! Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.
Benjamin Franklin Wynalazca, uznawany za jednego z pięciu "ojców założycieli" USA, współautor Deklaracji Niepodległości i konstytucji tego kraju. Oryginał (1789) znajduje się w Benjamin Franklin Institute w Filadelfii


Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej