foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Maj we Wrocławiu przywitał nas możliwością zapoznania się z działalnością Konfederacji Korony Polskiej reprezentowanych głównie przez Pana Posła Grzegorza Brauna i rzecznika prasowego Martę Czech. Spotkanie odbyło się w NOT. Poseł Braun odpowiadał na pytania z sali. W trakcie ujawnił trochę kulisy prowadzonej polityki przez obecny rząd. Opisał sytuację związana z bezpieczeństwem państwa i jak za PRL-u byli przydzielani oficerowie sowieccy do resortów bezpieczeństwa jako "kontaktowi", tak obecnie przydzielani są oficerowie USA do prawie każdego pionu związanego z bezpieczeństwem RP.

Poseł nie ukrywał czym dawał wyraz wielokrotnie swoimi słowami o zapachu PRL- u unoszącym się na urzędach najwyższych. Stwierdził również, że obecnie istnieje możliwość do zmierzania ku większemu zniewoleniu, czego przejawem jest Agenda "Covid-19", gdzie pojawił się projekt kontry Norymberga 2.0. Poseł opisał o sytuacji nadmiarowych zgonów nie związanych z zakażeniem a brakiem pomocy medycznej ludziom chorym w odpowiednim czasie lub w ogóle. Nagle z sali pojawił się głos kobiety byłej ławnik sądowej czy Pan Poseł uważa że zachowuje się etycznie poprzez swoje zachowania i wypowiedzi tyczące pandemii. Czy uważa za etyczne używanie stwierdzeń, że nie uważa by pomóc Ukrainie i uchodźcom powinna być udzielana w takim zakresie.

Poseł Grzegorz Braun odnosząc się do zarzutów wysuwanych przez byłą ławnik stwierdził jeśli jest wolność słowa określona prawem, ma prawo do swoich wypowiedzi, jak również określeń używania wobec osób których działalność publiczna jest nie odpowiednia. Pani Marta Czech odpowiedziała na zarzut podejścia osoby posła do uchodźców z Ukrainy. Przytoczyła przepisy międzynarodowego prawa względem pomocy uchodźcom poprzez tworzenie specjalnych obozów przejściowych, namiotowych. Pani ławnik nie ustosunkowała się do żadnych z wypowiedzi ostentacyjnie i z pogardą opuściła sale, słysząc w swoim kierunku śmiech z sali. Spotkanie z Posłem Grzegorzem Braunem zorganizowała Konfederacja Korony Polskiej Okręg 3 - Wrocław.

Podczas spotkania z posłem padło pytanie z sali, które zadał Prezes Sekcji Narodowej Szczerbiec OWP oddziału Dolnośląskiego .Sekretarz Zarządu Krajowego OWP Dariusz Stępiński: Panie pośle jak mocno usadowiony jest układ z magdalenki i okrągłostołowy na szczeblach władzy. Poseł odpowiedział, że mocno a teraz po przesłaniu na wschodni rejon artykułów defensywnych które zalegały w magazynach, jest jeszcze silniejszy.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej