foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 11. kwietnia 2022 r. we Wrocławiu Obóz Wielkiej Polski wraz z sympatykami zabezpieczali seans filmu pt.: "Bóg" zorganizowany przez Halszkę Bielecką i Jakuba Skoczylasa ze Stow. im. ks. P. Skargi. Przybyli na spektakl mogli podziwiać piękne wnętrze Kościoła z centralnie umieszczoną eucharystią oświetloną promieniami słońca rozpraszającymi półmrok świątyni pełnej majestatu.

Film przedstawia świadectwa wiary wiernych, ich żal do kapłanów udzielających sakramentu eucharystii bez szacunku i poszanowania Chrystusa i Jego Ojca Najwyższego Boga. Świadectwo matki kilkorga dzieci, o łaskach spływających na nią w trudnych chwilach życia; świadectwo kapłana na temat cudu w Legnicy; świadectwo naukowca po badaniu hostii po przemianie w części tkanki ludzkiego serca i krwi ludzkiej. Według badacza nie ulega wątpliwości, że są to prawdziwe aspekty cudu eucharystycznego. Świadectwa wiernych, którzy nie mogą pogodzić się z haniebnym traktowaniem eucharystii, poprzez udzielanie jej na rękę, na stojąco przez sporą część kapłanów. Wierni ci wprost mówią, że nie mogą się z tym pogodzić mimo spotykających ich nieprzyjemności ze strony tych kapłanów. Na Dolnym Śląsku jest sporo kościołów, gdzie udziela się komunię na rękę, na stojąco. We Wrocławiu np. w jednym z Kościołów cytuje się tylko Stary Testament Pisma Świętego pomijając Nowy, gdzie głosi się kazanie o Mesjaszu w postaci narodu wybranego. O Chrystusie zaś unikając w większości nauki w świątyni.

Działalność kapłanów oficjalnie nie traktujących Chrystusa w eucharystii jako Najwyższego Bóstwa, poniżającego z lekceważeniem traktując wielkość i majestat Mesjasza. Faryzejskie postępki świadomych czynów wykonywanych przez nich sprowadza nań ognie wieczne piekielne. Wierni zaś zwracając uwagę kapłanom świadomie pozbawiającym sacrum eucharystii, narażają się na nieprzyjemności. W tę działalność negatywną hierarchów i kapłanów, gdzie raczej diabłu odpalają ogarek niż Chrystusowi Mesjaszowi świecę jest również wpisana negatywna forma mobbingu prześladowań kapłanów tradycji łacińskiej, kapłanów głoszących prawdę o globalistycznych, szatańskich zapędach możnych tego świata. "Naród z Kościołem. Kościół z Narodem." Jeśli tak się nie stanie, Polska pozostanie tylko na mapie. Wewnątrz Ojczyzny jej nie będzie. Pozostanie amoralność, demoralizacja, hedonizm ,pogaństwo, osobisty egoizm, materializm skrajny. Smutne a jakże prawdziwe, skoro rządy i Kościół w Polsce ulegają pokusom. Sobiepaństwa egoistycznego a reszta narodu jest zgoła dla nich dodatkiem w ważnych wyborach i pozyskania głosów lub dziesięciny. Potem narodu może nie być czy to duchowo czy egzystencjalnie. Po owocach ich poznacie...

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej