foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 11. kwietnia 2022 r. we Wrocławiu Obóz Wielkiej Polski wraz z sympatykami zabezpieczali seans filmu pt.: "Bóg" zorganizowany przez Halszkę Bielecką i Jakuba Skoczylasa ze Stow. im. ks. P. Skargi. Przybyli na spektakl mogli podziwiać piękne wnętrze Kościoła z centralnie umieszczoną eucharystią oświetloną promieniami słońca rozpraszającymi półmrok świątyni pełnej majestatu.

Film przedstawia świadectwa wiary wiernych, ich żal do kapłanów udzielających sakramentu eucharystii bez szacunku i poszanowania Chrystusa i Jego Ojca Najwyższego Boga. Świadectwo matki kilkorga dzieci, o łaskach spływających na nią w trudnych chwilach życia; świadectwo kapłana na temat cudu w Legnicy; świadectwo naukowca po badaniu hostii po przemianie w części tkanki ludzkiego serca i krwi ludzkiej. Według badacza nie ulega wątpliwości, że są to prawdziwe aspekty cudu eucharystycznego. Świadectwa wiernych, którzy nie mogą pogodzić się z haniebnym traktowaniem eucharystii, poprzez udzielanie jej na rękę, na stojąco przez sporą część kapłanów. Wierni ci wprost mówią, że nie mogą się z tym pogodzić mimo spotykających ich nieprzyjemności ze strony tych kapłanów. Na Dolnym Śląsku jest sporo kościołów, gdzie udziela się komunię na rękę, na stojąco. We Wrocławiu np. w jednym z Kościołów cytuje się tylko Stary Testament Pisma Świętego pomijając Nowy, gdzie głosi się kazanie o Mesjaszu w postaci narodu wybranego. O Chrystusie zaś unikając w większości nauki w świątyni.

Działalność kapłanów oficjalnie nie traktujących Chrystusa w eucharystii jako Najwyższego Bóstwa, poniżającego z lekceważeniem traktując wielkość i majestat Mesjasza. Faryzejskie postępki świadomych czynów wykonywanych przez nich sprowadza nań ognie wieczne piekielne. Wierni zaś zwracając uwagę kapłanom świadomie pozbawiającym sacrum eucharystii, narażają się na nieprzyjemności. W tę działalność negatywną hierarchów i kapłanów, gdzie raczej diabłu odpalają ogarek niż Chrystusowi Mesjaszowi świecę jest również wpisana negatywna forma mobbingu prześladowań kapłanów tradycji łacińskiej, kapłanów głoszących prawdę o globalistycznych, szatańskich zapędach możnych tego świata. "Naród z Kościołem. Kościół z Narodem." Jeśli tak się nie stanie, Polska pozostanie tylko na mapie. Wewnątrz Ojczyzny jej nie będzie. Pozostanie amoralność, demoralizacja, hedonizm ,pogaństwo, osobisty egoizm, materializm skrajny. Smutne a jakże prawdziwe, skoro rządy i Kościół w Polsce ulegają pokusom. Sobiepaństwa egoistycznego a reszta narodu jest zgoła dla nich dodatkiem w ważnych wyborach i pozyskania głosów lub dziesięciny. Potem narodu może nie być czy to duchowo czy egzystencjalnie. Po owocach ich poznacie...

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej