foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

Marksistowska teoria, iż „byt kształtuje świadomość" niestety aż nadto wydaje się trafioną tezą w przypadku naszego społeczeństwa, tresowanego na wzór tej teorii, przez media socjotechnicznie. Metoda tresury medialnej narodu i społeczeństwa od początku lat 90-tych przyniosła i niestety przynosi opłakane skutki. Media głównego nurtu lewicowo-liberalnego oraz tak zwane prawicowe dokonały ogromnych szkód. Promocja politycznych i artystycznych celebrytów, niejednokrotnie powiązanych starymi zaszłościami i układami "yelit" pookrągłostołowych i postkomunistycznych, spowodowała kształtowanie młodzieży "bananowej" i "baranobytów" na poziomie teorii marksistowskiej, że byt kształtuje światopogląd człowieka.

Widać to szczególnie po wyborach do wysokich urzędów państwowych i samorządowych, gdzie zawsze wybierani są politykierzy celebryci promowani przez media, uczelnie wyższe biorące udział w promocji takich ludzi na spotkaniach student/polityk. Postępująca "zbrodnia myślowa" nie jest bez znaczącego udziału tzw. elit uczelnianych i celebrytów artystycznych. Przy znaczącym udziale sponsorów i Fundacji Batorego, Otwartej RP, sponsorzy oraz fundacje owe promowane przez media głównego nurtu lewicowo-liberalnego.

Bananowa młodzież oraz starsze pokolenie „baranobytów”,których systemy wartości opierają się głównie na aspektach medialno-materialnych, nie mają naprawdę społeczeństwu i narodowi nic do zaoferowania. Praca w korporacjach, bankach, działania na Facebook'u, Instagramach, granie na komputerach i telefonach, ogranicza myślenie samozachowawcze i jego instynkt do minimum, nie mówiąc o zatracaniu granicy między dobrem a złem czy kwestii co jest moralne a co nie jest. Dużą część w wychowaniu bananowej młodzieży mają szkoły, uczelnie, media. Edukacja opierająca się na generalnym odbębnieniu programu nauczania, bez przedmiotu etyki w edukacji. Media lewacko-liberalne kształtujące postawy konsumpcjonizmu, przyjemności bez głębszych przemyśleń, tworzenie postaw maksymalnej empatii i sympatii na potrzeby międzynarodówek, nieukierunkowane na potrzeby ubogiej części narodu i społeczeństwa w Polsce 15 mln żyjących na granicy ubóstwa. Wedle badania Szlachetnej Paczki stan na grudzień 2021 r. świadczy o naszej krajowej pomocy. Egoizm osobisty posunięty do granic absurdu dużej części narodu. Postawy zamknięcia się w świecie wirtualnym nie rzeczywistym powodują utratę instynktu samozachowawczego społecznego, empatii wśród rodziny.

Obraz całości w Polsce, narodu polskiego i polityków nie jest wesoły. Wygląda na to, że całe spektrum społeczeństwa i narodu patrzy na międzynarodówki, państwa co o nich myślą, jakie mają spojrzenie na Polskę i naród. Działania pod tym kątem niczego dobrego nam nie przyniosą.

Absurdalna sytuacja w Polsce, która zaistniała dzięki medialnym i politycznym sługusom międzynarodówek powoduje, że wkrótce możemy stracić państwo tradycyjnej rodziny. Staniemy się organizmem multikulturalizmu polityczno-cywilizacyjnego.

W ramach braterstwa internacjonalistycznego na profilach wywieśmy flagi całego świata i organizacji międzynarodowych – unitariusze wszystkich krajów łączcie się!

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej