foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pochowany w bocznej alejce, skromny grób i napis "Pokój jego duszy". Dziwne? Czyżby towarzysz Lenin i Stalin tak kiepskimi byli nauczycielami? Albo uczeń niezbyt pojętny? Komunista z duszą? A może to bez jego zgody ktoś zdecydował, że także ci, którzy biciem chcieli ową wiarę w duszę z człowieka wytrząsnąć... też mają duszę?

Zatwardziały komunista, wierny wykonawca wyroków zbrodniczego systemu. W czasie wojny informator radzieckiej partyzantki. Radiotelegrafista szyfrant podległej pod radzieckie dowództwo grupy zwiadowców. W 1944 r. przerzucony do Chartowa koło Kostrzyna nad Odrą. Po wojnie brał udział w walkach z NSZ, z oddziałami 5. Wileńskiej Brygady AK i grupami NSZ w Bydgoszczy.

Jako dowódca plutonu egzekucyjnego 28 czerwca 1946 r. zastrzelił młodziutką sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej "Inkę" Danutę Siedzikówną i dowódcę patrolu dywersyjnego tej brygady "Zagończyka" Feliksa Selmanowicza....

Do niedawna w Charatowie, miejscu desantu grupy Sawickiego istniała tablica upamiętniająca czerwonych skoczków. Było na niej między innymi nazwisko Franciszka Sawickiego.... a niedaleko Charatowa, zaledwie kilkanaście kilometrów znajduje się pomnik Inki i skwer nazwany jej imieniem. Nieświadomie mieszkańcy przynosili kwiaty i czcili pamięć czerwonego kata...człowieka, który bez mrugnięcia okiem zastrzelił dziewczynę, dla której Polska, dla której " Bóg Honor Ojczyzna" były ponad wszystko, która w chwili próby zachowała się jak trzeba. Na szczęście całkiem niedawno tablica zniknęła...

Podczas gdy czerwony kat narodu polskiego umarł spokojnie i został godnie pochowany, jego ofiary wrzucano do dołów śmierci i zasypywano śmieciami. Inka i Zagończyk całkiem niedawno zostali znalezieni i godnie z honorami pochowani. A mam nadzieję, Franciszka Sawickiego już dosięgnęła Boska sprawiedliwość. Ważne jednak byśmy my, Polacy, wypełnili testament Inki i zachowali się jak trzeba i nie pozwolili aby zaginęła pamięć o bohaterach polskich zamordowanych przez czerwonych katów. Ale także abyśmy tych katów nazwali z imienia i nazwiska.

Franciszku Sawicki czerwony kacie narodu polskiego! My ci zbrodni nie zapomnimy!

Aneta Sala

Komentarze obsługiwane przez CComment

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej