foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


We Wrocławiu w 2022 roku uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych obchodzone były bez marszu. Obóz Wielkiej Polski sekcja Narodowa „Szczerbiec” dzielnicy dolnośląskiej uczestniczyła w obchodach przy Pomniku rtm. Witolda Pileckiego, żołnierza wojny obronnej w 1939 r.; powstańca warszawskiego 1944 r.; uczestnika ostatniej konspiracji AK przeciwko Sowietom w Powstaniu Antykomuny.

 

Zamordowany w 1948 r. z dekretu tzw. sierpniówki 1944 r. uchwalonej przez Czerwoną Polskę Lubelską i jej siepaczy pachołków bolszewicko-sowieckich.

W uroczystości zorganizowanej przez Odrę Niemen wzięło udział też kilka organizacji narodowo-patriotycznych i Kibice Śląska Wrocław.

Mamy obowiązki polskie... cytuję celowo Romana Dmowskiego. Dodam, iż obce obowiązki wszelkich międzynarodówek socjalistycznych nas nie interesują. A takich już dużo się pojawia narzucających w tym Polsce swoją władzę i swój punkt widzenia, jak powinna dzisiejsza Polska wyglądać i być pod te międzynarodówki podporządkowana. Kosztem Praw Narodu, Obywateli i Państwa Polskiego.

Nigdy na to się nie zgodzimy.

Byliśmy również obecni ze Strażą Narodową w trakcie składania kwiatów pod tablicą pamiątkową na ul. Kleczkowskiej przy więzieniu, gdzie mordowano Polskich Patriotów za Hitlerowskich Niemiec ale również Powstańców Antykomuny.

 

Dnia 05 marca 2022 r. w Lublinie aresztowany polski patriota Piotr w mieszkaniu na oczach dzieci i domowników przez warszawskie ABW i tam też przewieziony do dyspozycji prokuratora.

Postawiono Piotrowi haniebne zarzuty po ujawnieniu treści jego postu przez portal Facebook i podciągnięte pod rasistowskie w zarzutach k.k. prokuratora.

Treść mniej więcej szła tak:

"Zbieramy ekipę na jutro, aby patrolowac ulice miasta i chronić mieszkańców przed nielegalnymi, agresywnymi imigrantami. Dochodzą do nas informacje o co raz częstszych przypadkach zaczepiania kobiet i dzieci przez imigrantów z bliskiego wschodu i Afryki którzy przekroczyli ukraińską granicę. Niestety, policja woli wlepiac mandaty w galeriach za brak maseczek niż chronić ulice naszych miast."

Wygląda na to, że w Polsce już nie można wielu kwestii poruszać publicznie bowiem można mieć wyroki z k.k. wnoszone do władz przez usłużne media, osoby i tym podobne. Gdzie przestrzeganie wolności słowa? Zdaje się, że wchodzimy na drogę "Demokracji Tyranizowania Obywateli i Narodu Polskiego" zważywszy że to nie ostatni przypadek i brania w nim udziału niektórych Sędziów i Prokuratorów. Bowiem czasem dobrze kogoś skazać dla statystyki odbierając mu wolność słowa, tym samym uzyskując premie i dodatki. Okazja dobra ??? Ale czy zgodna z Konstytucją RP z 1997 roku? Otóż nie!! Działania takie są niezgodne z konstytucją RP z 1997 roku. A jeśli milicja nie może sobie poradzić w pewnych sytuacjach, są tak zwane ujęcia obywatelskie do przyjazdu milicji., szczególnie w przypadkach zaistniałych w treści wcześniej.

Treść postanowienia prokuratora o dozorze milicji do czasu rozprawy.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej