foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Jak co roku w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” działacze Obozu Wielkiej Polski oddali cześć poległym. Przed pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956 złożono biało-czerwone kwiaty i odmówiono modlitwę za dusze Niezłomnych. Zapalono także znicze przy Pomniku Ofiar Stalinizmu oraz przy pomniku ku czci Witolda Pileckiego.

Obowiązkiem naszego i przyszłych pokoleń jest pamięć o bohaterach podziemia antykomunistycznego. W obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego i prawa do samostanowienia, z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji oraz narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Za wierność swym ideałom często płacili cenę najwyższą – cenę swojego życia. Tym, którym udało się przeżyć, byli piętnowani jako „bandyci” i „faszyści”. Jakże podobnym językiem dzisiaj mówią lewackie i anarchistyczne środowiska...

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman Dmowski



Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej