foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Zwróciliśmy się z oficjalną propozycją do spółki PKP Intercity o uczczenie pamięci i uhonorowanie Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego nadając jego imieniem jeden ze składów przemierzających całą Polskę, a może nawet w relacji zagranicznej. Chwalebnym jest nadanie imienia jednej z relacji Ignacego Jana Paderewskiego, więc tym bardziej musi się znaleźć miejsce dla tego wybitnego męża stanu i nauczyciela polskości.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu do PKP Intercity.

 

„PKP Intercity” SA

Al. Jerozolimskie 142 A

02-305 Warszawa

Doceniając misję spółki PKP Intercity w upamiętnianiu wielkich Polaków, których imieniem nazywane są składy łączące największe miasta w Polsce, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na brak w tym wspaniałym panteonie bodaj najwybitniejszego polskiego polityka XX wieku.

Nie mamy wątpliwości, iż naród polski dojrzał do oddania należnego miejsca w swej historii Architektowi Wielkiej Polski, doktorowi honoris causa Uniwersytetu w Cambridge a nader wszystko – Ojcu Niepodległości Polski – Romanowi Dmowskiemu.

Z uznaniem przyjmujemy nadanie imienia prestiżowemu połączeniu obsługiwanemu przez nowoczesne składy ekspresowe Ignacego Jana Paderewskiego, toteż uczciwość wobec historii i narodu naszego wymaga aby ci wielcy mężowie stanu, reprezentujący Polskę na paryskiej konferencji pokojowej w Wersalu i sygnatariusze Traktatu Wersalskiego byli na równi uczczeni. Bardzo liczymy, iż Roman Dmowski zostanie upamiętniony i uhonorowany przez PKP Intercity równie prestiżowym połączeniem obsługiwanym przez składy klasy premium.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski

/-/ Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nacjonalizm jest dobry tak długo, jak długo jest rozumiany jako miłość do własnego kraju. Staje się zbrodniczy, gdy w tę miłość wpisuje nienawiść i pogardę dla innych narodów.
Bertrand RussellRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej