foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeważającej większości przyjęła rezolucję potępiającą nielegalne osiedla izraelskie na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym na wschodnim al-Quds i na syryjskich Wzgórzach Golan i zażądała zaprzestania ich budowy. Czwarty Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził rezolucję głosami 143 'za', 7 'przeciw' oraz przy 16 wstrzymujących się. Rezolucja potępiła Izrael za budowę osiedli we wschodnim al-Quds i wokół niego, w tym kontrowersyjny plan rozwoju E1, który zablokowałby sporne terytorium całkowicie od Zachodniego Brzegu.


Rezolucja ONZ potępia dalsze niszczenie palestyńskich domów, wypędzenie palestyńskich rodzin ze wschodniego al-Quds i pozbawienie Palestyńczyków prawa do zamieszkiwania w nich. Strona palestyńska alarmuje, iż kolejne 20.000 palestyńskich domów w okupowanych al-Quds jest zagrożonych wyburzeniem.

Rezolucja potępia działania reżimu Tel Awiwu dotyczące ekspansji osadniczej w strategicznej Dolinie Jordanu, co jeszcze bardziej podzieliłoby okupowane terytoria palestyńskie. Wyburzenie palestyńskich budynków w dzielnicy Wadi al-Hummus na południe od East al-Quds zostało uznane jako naruszenie prawa międzynarodowego.

Ponadto rezolucja ONZ potępiła izraelskich osadników za akty przemocy wobec zwykłych Palestyńczyków, zwłaszcza dzieci oraz za niszczenie palestyńskich własności, miejsc historycznych i religijnych oraz ziem uprawnych.

  Grupa ekstremistycznych osadników izraelskich zaatakowała pojazdy Palestyńczyków poruszających się po drogach między okupowanymi miastami Jenin i Nablus na Zachodnim Brzegu

 

 

W rezolucji podkreślono, że osiedla izraelskie na okupowanych terytoriach palestyńskich i na okupowanych przez Syrię Wzgórzach Golan są nielegalne i stanowią przeszkodę dla pokoju oraz rozwoju gospodarczego i społecznego na tych obszarach. Rezolucja ONZ wzywała również do zakończenia izraelskich działań osadniczych na okupowanych terytoriach arabskich.

Iran wyraża zdecydowane poparcie dla sprawy palestyńskiej, prawa Palestyńczyków do samostanowienia. W międzyczasie doradca Stałej Misji Islamskiej Republiki Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych z zadowoleniem przyjął przyjęcie antyizraelskiej rezolucji, wyraził silne poparcie Teheranu dla sprawy Palestyny i niezbywalnych praw Palestyńczyków oraz pociągnął do odpowiedzialności okupujący reżim izraelski za zbrodnie przeciwko Palestyńczykom, zwłaszcza kobietom i dzieciom.

Mohammad Reza Sahraei – dyplomata Iranu przy ONZ powiedział: „Od początku tragedii Palestyny różne zainteresowane kraje, ONZ oraz inne organizacje międzynarodowe i regionalne podjęły liczne inicjatywy w celu rozwiązania tego kryzysu i zmniejszenia nieszczęścia narodu palestyńskiego”.

Hamas wzywa Waszyngton do zaprzestania ślepego popierania izraelskiego reżimu po tym, jak Stany Zjednoczone zagłosowały przeciwko niedawnej rezolucji ONZ popierającej prawo Palestyńczyków do samostanowienia. „Przyjęcie licznych rezolucji potępiających okupujący [izraelski] reżim, przedstawianie różnych planów i inicjatyw na rzecz pokoju oraz tworzenie misji rozpoznawczych były zgodne z wysiłkami na rzecz osiągnięcia takiego celu”.

Irański dyplomata zauważył, że nieposłuszeństwo reżimu w Tel Awiwie uniemożliwiło społeczności międzynarodowej znalezienie sprawiedliwego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

„Islamska Republika Iranu uważa, że wsparcie dla narodu palestyńskiego musi być kontynuowane do czasu realizacji jego podstawowych praw, w szczególności prawa do samostanowienia i ustanowienia niepodległego państwa Palestyna z al-Quds jako stolicą.
„Doświadczenia historyczne i wydarzenia ostatnich lat pokazały, że Palestyńczycy nie mają innego wyjścia, jak kontynuować swój opór przeciwko okupacji, agresji i łamaniu ich praw” – podkreślił Sahraei.

Iran uważa, że powrót uchodźców palestyńskich do ich ojczyzny w połączeniu z referendum w sprawie samostanowienia to najskuteczniejsze rozwiązanie kwestii palestyńskiej. Dzięki takiemu referendum palestyńscy muzułmanie, żydzi i chrześcijanie będą mogli wybrać własny system polityczny i swobodnie i na równi korzystać ze swoich praw, powiedział dyplomata.

Palestyńczycy chcą, aby Zachodni Brzeg był częścią przyszłego niepodległego państwa palestyńskiego ze wschodnią al-Quds jako stolicą.

Izrael, który zdobył to terytorium w 1967 roku, a później zaanektował je w sposób nieuznawany przez społeczność międzynarodową, nazywa al-Quds swoją niepodzielną stolicą. Ponad 600.000 Izraelczyków mieszka w ponad 230 osiedlach wybudowanych od 1967 r. izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu i wschodniego al-Quds. Rada Bezpieczeństwa ONZ w kilku rezolucjach potępiła działalność osiedleńczą Izraela na terytoriach okupowanych.

Natomiast na Drugim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ przy 157 głosach 'za' oraz 7 'przeciw' uchwalono rezolucję wzywającą reżim izraelski do natychmiastowego zaprzestania eksploatacji palestyńskich zasobów naturalnych w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie.

Wszystkie państwa UE poparły potępiającą rezolucję ONZ. Państwa które były przeciw to: Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Izrael, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru i Palau. Reprezentant Izraela stwiedził, iż świat walczący z pandemią covid-19 i głodem „nie powinien marnować czasu na takie dokumenty jak ostatnia rezolucja” - czyli przymknąć oko na bandyckie okradanie przez żydowski reżim z tego co jeszcze Palestyńczykom zostało.

Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej