foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 31.10.2021 r. Obóz Wielkiej Polski uczcił święto zmarłych zapalając symboliczne znicze poległym na Polu Chwały Żołnierzom Polskim poległym w latach 1939 – 1945. Oddali życie w krwawych zmaganiach o wolność Polski odebranej nam uzgodnieniami aliantów USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR w Jałcie i Poczdamie.

Polska znalazła się w niewoli sowieckiej od 1945 aż po 1993 r. Pomnik na wzgórzu stylizowany na wzór Westerplatte – Wrocław/Oporów. Nawiedziliśmy również grób p. Michalczyka – zastrzelonego robotnika przez ZOMO na ul. Grabiszyńskiej w trakcie Stanu Wojennego, zapaliliśmy znicz. Stamtąd udaliśmy się na Cmentarz Osobowicki uczcić pamięć pomordowanych w okresie terroru komunistycznego 1944 – 1956 – żołnierzy AK, NSZ, WiN i innych organizacji niepodległościowych.

Dariusz Stępiński

Grób p. Michalczyka

Zapaliliśmy symboliczne lampki pod Krzyżem Katyńskim

Ściana Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego 1944-1956

Komentarze obsługiwane przez CComment

Dziś nie ma mężów stanu - na miarę Dmowskiego, Witosa, Starzyńskiego - tylko mali politykierzy, którzy zapomnieli co to Polska. Nie ma patriotycznych polityków. A Polska potrzebuje mądrego patriotyzmu - i to szybko! Zanim wszystko oddadzą obcym.
Irena KwiatkowskaRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej