foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Będąc we Wrocławiu nawiedziliśmy grób rodzinny naszego Kolegi na Cmentarzu Grabiszyńskim. Idąc alejkami nekropolii spostrzegliśmy dość zdumiewającą tabliczkę informacyjną przed jednym z grobów. Napis głosił – Tu leży wróg narodu polskiego. Czerwony zbrodniarz. Morderca Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”.

Okazało się, że to prawda. Podpułkownik Franciszek Sawicki ma niechlubny życiorys. Już w latach '43-44 był informatorem radzieckiej partyzantki. Oficer KBW. Brał udział w zwalczaniu partyzantki niepodległościowej AK i NSZ. 28 sierpnia 1946 r. będąc dowódcą plutonu egzekucyjnego zastrzelił Danutę Siedzikównę „Inkę” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Rok później rozpoczął naukę w... gimnazjum. Toteż nie mogą dziwić jego późniejsze awanse. W 1967 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku administracji.

Czy odpokutował swoje zbrodnie? Nie nam to oceniać ale bez wątpienia był to prawdziwy kat narodu polskiego, zażarty komunista. Swój grób ma. Rodzina może przyjść na miejsce jego pochówku. A co z tymi, którzy wciąż bezimiennie spoczywają w dołach śmierci, na polanach, pod płotami, tymi których mordowali tacy jak ten czerwony zbrodniarz?

 

Cześć i chwała bohaterom!

Śmietnik historii zbrodniarzom narodu polskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej