foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

W miesiącach maju i czerwcu 2021 roku Sekcja Narodowa "Szczerbiec” Obozu Wielkiej Polski dzielnica Dolnośląska uczestniczyła w zbieraniu podpisów dla Fundacji Pro pod obywatelskim projektem ustawy o zakazie publicznego promowania postaw proaborcyjnych w mediach publicznych i prywatnych oraz o ściganiu prawnym osób biorących udział w procederze zabijania dzieci nienarodzonych.

Niestety, wciąż zdarzają się przypadki agresywnych zachowań ludzi zmanipulowanych przez środowiska skrajnie lewicowe, gdzie prawo do aborcji nazywane jest przez UE i ONZ "prawami człowieka". Świadczy to o całkowitym upadku moralności etycznej i chrześcijańskiej. Wymusza się na innych państwach przez te agendy dywersji marksistowskiej wprowadzanie dawnych praw nazistowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji. Wedle konstytucji RP działalność proaborcyjna jest eksperymentem medycznym i naukowym. Dlatego aborcję przedstawia się jako zabieg poprawiający komfort fizyczny i psychiczny u kobiety i skłania się je ku dokonaniu aborcji lub zażyciu pigułki wczesnoporonnej. Ojciec często nie ma prawa głosu, bowiem według słów feminazistek - "mój brzuch - moja decyzja". Zgodnie z wykładnią w Konstytucji RP z 1997 roku Art.39 mówi: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Art.38 Konstytucji RP: Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art.33 Konstytucji RP: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Niestety, co do tego artykułu w części życia rodzinnego Sądy i prawo w 90% stają po stronie kobiety, niejako podważając Konstytucję RP o równości praw. Art.18 Konstytucji RP: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Więc wedle przepisów Rzeczypospolitej Polskiej nakłanianie, namawianie do czynu zabronionego, w tym przypadku aborcji tj. zabicia dziecka przez feminazistki i ruchy LGBT jest przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego. Nie dziwi więc fakt agresywnych ataków barbarzyńców na inicjatywę obywatelską zaostrzającą stosowania prawa wobec osób dokonujących zamachu na żywa tkankę narodu i społeczeństwa. Osoby te nie zdając sobie sprawy, że stają się za życia narzędziami w rękach i dyspozycji Szatana, który rośnie w siłę i pasie się ohyda spustoszenia aborcji na dzieciach wśród narodów i państw.

Sekcja Narodowa „Szczerbiec” Obozu Wielkiej Polski brała także udział 13 czerwca 2021 roku w zabezpieczaniu Dzwonu Życia ściągniętego do Wrocławia na Ostrów Tumski przez Akademię Patriotów i Straż Narodową, gdzie każdy chętny mógł zadzwonić a dźwięk dzwonu symbolizował krzyk jednego dziecka zamordowanego podczas aborcji. Osób podchodziło wiele. Na zabezpieczeniu dzwonu pojawiły się także środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Straży Narodowej.

Obrona życia nienarodzonych jest naszym obowiązkiem. Skandaliczna bowiem proaborcyjna działalność LGBT i środowisk feminazistek narusza podstawowe wartości moralne, etyczne i Chrześcijańskie. Ich związki z ruchami wywrotowymi, marksistowskimi i liberalno-lewackimi w świetle wspólnych marszów, są tego dowodem. Dokonują zamachu na żywa tkankę narodu i państwa polskiego jakim jest małżeństwo, rodzina i potomstwo.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ujawniło się, że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu (...) po wkroczeniu bolszewików rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy metów społecznych.
gen. Stefan Rowecki "Grot" Dowódca Armii KrajowejRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej