foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

W miesiącach maju i czerwcu 2021 roku Sekcja Narodowa "Szczerbiec” Obozu Wielkiej Polski dzielnica Dolnośląska uczestniczyła w zbieraniu podpisów dla Fundacji Pro pod obywatelskim projektem ustawy o zakazie publicznego promowania postaw proaborcyjnych w mediach publicznych i prywatnych oraz o ściganiu prawnym osób biorących udział w procederze zabijania dzieci nienarodzonych.

Niestety, wciąż zdarzają się przypadki agresywnych zachowań ludzi zmanipulowanych przez środowiska skrajnie lewicowe, gdzie prawo do aborcji nazywane jest przez UE i ONZ "prawami człowieka". Świadczy to o całkowitym upadku moralności etycznej i chrześcijańskiej. Wymusza się na innych państwach przez te agendy dywersji marksistowskiej wprowadzanie dawnych praw nazistowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji. Wedle konstytucji RP działalność proaborcyjna jest eksperymentem medycznym i naukowym. Dlatego aborcję przedstawia się jako zabieg poprawiający komfort fizyczny i psychiczny u kobiety i skłania się je ku dokonaniu aborcji lub zażyciu pigułki wczesnoporonnej. Ojciec często nie ma prawa głosu, bowiem według słów feminazistek - "mój brzuch - moja decyzja". Zgodnie z wykładnią w Konstytucji RP z 1997 roku Art.39 mówi: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Art.38 Konstytucji RP: Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art.33 Konstytucji RP: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Niestety, co do tego artykułu w części życia rodzinnego Sądy i prawo w 90% stają po stronie kobiety, niejako podważając Konstytucję RP o równości praw. Art.18 Konstytucji RP: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Więc wedle przepisów Rzeczypospolitej Polskiej nakłanianie, namawianie do czynu zabronionego, w tym przypadku aborcji tj. zabicia dziecka przez feminazistki i ruchy LGBT jest przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego. Nie dziwi więc fakt agresywnych ataków barbarzyńców na inicjatywę obywatelską zaostrzającą stosowania prawa wobec osób dokonujących zamachu na żywa tkankę narodu i społeczeństwa. Osoby te nie zdając sobie sprawy, że stają się za życia narzędziami w rękach i dyspozycji Szatana, który rośnie w siłę i pasie się ohyda spustoszenia aborcji na dzieciach wśród narodów i państw.

Sekcja Narodowa „Szczerbiec” Obozu Wielkiej Polski brała także udział 13 czerwca 2021 roku w zabezpieczaniu Dzwonu Życia ściągniętego do Wrocławia na Ostrów Tumski przez Akademię Patriotów i Straż Narodową, gdzie każdy chętny mógł zadzwonić a dźwięk dzwonu symbolizował krzyk jednego dziecka zamordowanego podczas aborcji. Osób podchodziło wiele. Na zabezpieczeniu dzwonu pojawiły się także środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Straży Narodowej.

Obrona życia nienarodzonych jest naszym obowiązkiem. Skandaliczna bowiem proaborcyjna działalność LGBT i środowisk feminazistek narusza podstawowe wartości moralne, etyczne i Chrześcijańskie. Ich związki z ruchami wywrotowymi, marksistowskimi i liberalno-lewackimi w świetle wspólnych marszów, są tego dowodem. Dokonują zamachu na żywa tkankę narodu i państwa polskiego jakim jest małżeństwo, rodzina i potomstwo.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Są ludzie, którzy w polityce uznają tylko żniwo - nawożenie, orka i siew są niepotrzebne. Są tacy, którzy podczas pierwszych robót w polu już pytają o plon, a gdy nie widzą, zniechęcają się i odchodzą.
Polska bez żadnej wątpliwości ma o wiele więcej takich ludzi niż inne kraje. Wynika to niezawodnie stąd, żeśmy przez długi czas żyli bez polityki we właściwym tego słowa znaczeniu. To, co się nazywało polityką, to nie były ruchy celowe, jeno odruchy.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej