foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 3. czerwca 2021 r. w dniu Święta Bożego Ciała o godz. 16. we Wrocławiu rozpoczęła kontrmanifestacja środowisk patriotycznych i narodowych z udziałem Obozu Wielkiej Polski, Straży Narodowej, Młodzieży Wszechpolskiej, Roty Niepodległości, Obozu Narodowo-Radykalnego-Trzecia Droga – wobec promocji ideologii gender i zboczeń w przestrzeni publicznej. Środowiska LGBTQXYZ, jak co roku nawołują do prawa eksponowania swoich sodomskich upodobań w przestrzeni publicznej, żądając dostępu do bezpłatnej służby zdrowia, dostępu do pracy w pierwszej kolejności i wielu innych ulg oraz uprawnień.

W dodatku powołują się na ideę „Solidarności” wykrzykując 'solidarność naszą bronią'. Wariackie, histeryczne publiczne występy tych środowisk oraz wspieranie tzw. „Strajku Kobiet” oraz lewicowych partii, które to środowiska wspierają się wzajemnie, nie rzadko przy poparciu PO i KO świadczy o pochodzeniu ideowym tych organizacji ale także rodzinnym członków wywodzących się w większości ze środowisk ub'oli i lewackich trolli.

Przeciwko tym trollom, schowanym pod piórkami niewinności, pod pozorem demokracji do szkół chcą wprowadzać swój sodomski jednopłciowy model rodziny.

Wystąpiliśmy wspólnie w obronie życia, tradycyjnej rodziny i wartościom Chrystusowym. Mimo trudności i możliwości niedopuszczenia do naszej kontrmanifestacji z uwagi na brak zgłoszenia, organizatorzy rozdrobnili się na kilka grup narodowych, nie dając pretekstu do rozbicia przez milicję, choć przez chwilę na to się zanosiło. Skandowane hasła 'chłopak, dziewczyna, normalna rodzina', 'Wielka Polska Katolicka' i wiele innych oraz transparenty w obronie normalności, tradycji, flaga 'Nie dla UE' zachęcały ludzi by stanąć razem z nami, dodając nam wsparcia.

Obrzydzanie tradycyjnego modelu rodziny w naszym narodzie zaprowadza się dla destrukcji naszych rodzin i wartości chrześcijańskich oraz cywilizacji łacińskiej.

Czas Polacy obudzić się z letargu „niemożności”.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej