foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W 1930 roku doktor Włodzimierz Schneider wzniósł budynek o nazwie „Palace” zaprojektowany przez architekta Prota Komornickiega. W 1939 roku po wybuchu II Wojny Światowej budynek został przejęty przez Niemców i przekształcony w biuro Gestapo Grenzpolizei, czyli działający na terenie Podhala Komisariat Policji Granicznej w Zakopanem. Niemcy urządzili w nim gabinety przesłuchań, biura, mieszkania, a w piwnicach zlokalizowano cele więzienne.

Tu przetrzymywano, torturowano i mordowano setki osób z Zakopanego oraz Podhala, polskich działaczy ruchu oporu, sportowców, inteligencje. duchownych, a także cudzoziemców. Wśród więźniów „Palace" byli m.in. Bronisław Czech, bł, Piotr Dankowski, kpt. Ernest Durkalec, Franciszek Gajowniczek, Izydor Gąsienica-Tuszczek, Helena Marusarzówna, Stanisław Marusarz. Ze względu na okrutne tortury stosowane w czasie przesłuchania więźniów miejsce to zostało nazwane „Katownią Podhala". W 1945 roku po przejęciu władzy przez komunistów budynek „Palace" upaństwowiono. Przez jakiś czas mieściła się w nim placówka NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR).

Adrianna Smółka

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej