foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 17 kwietnia 2021 r. w Gliwicach odbył się interesujący wykład p. Tomasza Grygucia, autora książek „Aion”, „Popioły” czy „Czarne” pisane pod pseudonimem „Pan Nikt”. Prelegent przybliżył uczestnikom tematykę miejsca Polski w świecie, począwszy od okresu przedwojennego, poprzez okupację po czasy współczesne. Niestety, analiza geopolityczna przedstawiona przez p. Tomasza Grygucia nie napawa optymizmem. Powinniśmy sobie uświadomić, iż byliśmy i jesteśmy figurą jeśli nie wręcz pionkiem na szachownicy geopolitycznej w rozgrywkach wielkich mocarstw.

Jednym z przykładów była kwestia tuż przed wybuchem II Wojny Światowej i rozgrywania losem Polski pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią. A to właśnie Londyn perfekcyjnie rozegrał Polską przeciwko Niemcom. Kolejnym przykładem było posłużenie się Polską i innymi krajami Europy Wschodniej przez Anglię i Wall Street, przy tworzeniu II frontu na wschodzie przez Stalina. Warto odnotować, że obu ośrodkom masońskim nie przeszkadzało robić interesów z Hitlerem – London City do 1 września 1939 r. a Wall Street do 1941 r. USA wiedziało wcześniej o ataku na Pearl Harbor celowo chyba ignorując z uwagi na ugruntowanie się władzy w Japonii jako mocarstwa w tamtym rejonie działań wojennych. Nawiasem mówią, dzięki bankierom z Niemiec pośredniczącym na Wall Street i London City, Hitler doszedł do władzy w 1933 r. w Niemczech. Podobna sytuacja miała miejsce w Rosji w kwestii dojścia do władzy Lenina w 1917 r. dzięki tym dwóm ośrodkom bankiersko-chazarsko-masońskim, które opanowane były przez rasistów chazarskich talmudycznych.

Obecna sytuacja Polski na arenie międzynarodowej jest podobna, z tym że mamy u władzy siły proniemieckie i prorosyjskie, co nie napawa optymizmem. Jesteśmy rozgrywani przez potężne mocarstwa politycznie i gospodarczo. Aktywnie działają wywiady USA i syjonistów, Rosji, Niemiec i Chin. Rządy „polskie” nie za bardzo potrafią się odnaleźć w tym układzie politycznym, co doprowadza do chaosu. Zdani jesteśmy na żer chazarskich talmudystów. Covid-19 stał się zaś narzędziem do kontroli totalitarnej społeczeństw, w tym i Polski. Kolejnym ciosem będzie bio-chip wszczepiany ludziom na masową skalę co zostanie przeforsowane przez głównych rozgrywających na świecie – Wall Street i London City.

Polska staje się egipskim domem niewoli, z likwidowanymi małymi i średnimi firmami, zakazem spotkań rodzinnych, wzrastającą śmiertelnością z braku leczenia pozacovidowego. Jesteśmy w trakcie Apokalipsy św. Jana zapowiadanej w Piśmie Świętym. A jeżeli tak, to czeka nas gorsza perspektywa. Sądząc po atakach satanistycznych piorunów na kościoły, prześladowaniach chrześcijan, Szatan już szaleje po ziemi niosąc śmierć i ciesząc się z ludzkiej pychy, próżności, nienawiści, pogardy, zniszczeń i uśmiercania niewinnych.

Czyżby ludzkość stała już na krawędzi? Wszystko na to wskazuje.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wykorzystać.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej